Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ETNOCENTRYCZNY WYMIAR PROSUMPCYJNEJ AKTYWNOŚCI POLSKICH NABYWCÓW

Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: nabywca prosumpcja etnocentryzm oferta
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (21-28)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie związane z etnocentrycznym wymiarem prosumcyjnej aktywności nabywców. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ oczekiwań w tym zakresie na działania faktycznie podejmowane przez odbiorców. Na podstawie wyników badań pierwotnych, które poddano analizie skupień, stwierdzono, że nie występują zależności między chęcią spełniania roli prosumentów w odniesieniu do polskich produktów a działaniami podejmowanymi w praktyce przez respondentów. Inne oczekiwania także nie znajdują odzwierciedlenia w działaniach podejmowanych przez badanych, o czym świadczy fakt, iż zidentyfikowane skupienia obejmują wyłącznie oczekiwania lub wyłącznie działania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chen, H.-L. (2009). Effect of Country Variables on Young Generation’s Attitude Towards American Products: A Multi-Attributes Perspective. Journal of Consumer Marketing, 26, 3, 143–154.
2.Doole, I., Lancaster, P., Lowe, R. (2005). Understanding and Managing Customers. Essex: Prentice Hall, Pearson Education.
3.Everitt, B. (2011). Cluster Analysis. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.
4.Hearn, J. (2014). Sexualities, Organizations and Organization Sexualities: Future Scenarios and the Impact of Socio-technologies. The Interdisciplinary Journal of Organization, Theory & Society, 21, 1–50.
5.http://www.businessdictionary.com/definition/consumer-trends.html (12.11.2015).
6.Kotler, Ph., Gertner, D. (2002). Country as Brand, Product, and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective. Journal of Brand Mangement, 9, 4–5, 249–261.
7.Li, Y., Ngamkroeckjoti, Ch. (2014). Determinants Factors of Leading to Consumer-Based Brand Equity: A Case Study of Female Napkin Brands in Beijing. China, International Conference on Trends in Economics, Humanities and Management (ICTEHM’14) August 13–14, 2014 Pattaya (Thailand). Pobrane z: http://icehm.org/siteadmin/upload/8649ED0814064.pdf (3.11.2015).
8.Migdał-Najman, K., Najman, K. (2013). Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej. Pobrane z: http://zif.wzr.pl/pim/2013_3_2_13.pdf (8.11.2015).
9.Mitręga, M. (2013). Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych. Problemy Zarządzania, 11, 1, 40–53.
10.Mróz, B. (2010). Nowe trendy konsumenckie – szansa, czy wyzwanie dla marketingu. W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe (s. 64–71). Warszawa: PWE.
11.Mróz, B. (2014). Nowe trendy konsumenckie – implikacje dla strategii biznesowych firm. Marketing i Rynek, 8, 1141–1146.
12.Passikoff, R. (2014). Brand And Marketing Trends for 2015. Forbes. Pobrane z: http://www.forbes.com/sites/robertpassikoff/2014/12/15/brand-and-marketing-trends-for-2015/ (20.11.2015).
13.Ritzer, G., Dean, P., Jurgenson, N. (2012). The Coming of Age of the Prosumer. American Behavioral Scientist, 56, 4, 379–398.
14.Solomon, M. (2014). 2015 is The Year of the Millennial Customer: 5 Key Traits These 80 Million Consumers Share. Forbes. Pobrane z: http://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2014/12/29/5-traits-that-define-the-80-million-millennial-customers-comingyour-way/ (24.11.2015).
15.Szromnik, A., Wolanin-Jarosz, E. (2013). Ethnocentric Attitudes and Buying Decisions of Poles and Hungarians – the Essence and Measurement with the use of Cetscale Analysis. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10 (59), 717–728.
16.Szul, E., Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy. Pobrane z: https://www.ur.edu.pl/file/43403/29.pdf (3.11.2015).
17.Tapscott, D. (2008). Growing up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. New York: McGraw-Hill.
18.Tkaczyk, J. (2012). Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe. Handel Wewnętrzny, maj–czerwiec, 126–134.
19.Verlegh, P.W.J. (2007). Home Country Bias in Product Evaluation: The Complementary Roles of Economic and Socio-Psychological Motives. Journal of International Business Studies, 38, 361–373.
20.Wanninayake, W.M.C.B., Chovancová, M. (2012). Consumer Ethnocentrism and Attitudes Towards Foreign Beer Brands: With Evidence from Zlin Region in the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 4, 2, 3–19.