Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASEKTY BADANIA UTAJONYCH POSTAW KONSUMENTÓW WOBEC MAREK

Autorzy: Beata Marciniak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: teoretyczny i empiryczny sens postawy pozadeklaratywne metody pomiaru postaw badania postaw jawnych i utajonych test utajonych skojarzeń
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (231-240)
Klasyfikacja JEL: C18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest badanie utajonych postaw konsumenckich wobec marek realizowane przy użyciu testu IAT. W artykule przedstawione zostały geneza powstania oraz teoretyczne założenia tej techniki pomiaru. Zaprezentowano ponadto szczegółową procedurę badawczą zastosowaną w pomiarze utajonych postaw nabywców wobec marek czekolad należących do producentów oraz do pośredników handlowych, zrealizowanym przez zespół Katedry Rynku, Marketingu i Jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bargh, J.A., Chaiken, Sh., Govender, R., Pratto, F. (1992). The Generality of the Automatic Attitude Activation Effect. Journal of Personality & Social Psychology, 62 (6), 893–912.
2.Blanton, J., Jaccard, J., Klick, B., Mellers, G., Mitchell, Ph., Tetlock, E. (2009). Strong Claims and Weak Evidence: Reassessing the Predictive Validity of the IAT. Journal of Applied Psychology, 94, 3, 567–582
3.Cacioppo, J.T., Kao, Ch.F, Petty, R.E., Rodriguez, R. (1986). Central and Peripheral Routes to Persuasion: An Individual Difference Perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1032–1043.
4.Chaiken, S., Trope, Y. (1999). Dual-Process Theories in Social Psychology. New York: Guilford.
5.Fazio, R.H., Sanbonmatsu, D.M., Powell, M.C., Kardes, F.R. (1986). On the Automatic Activation of Attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 229–238.
6.Greenwald, A.G., Banaji, M.R. (1995). Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-Esteem, and Stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 102, 4–27.
7.Greenwald, A.G., McGhee, D.E., Schwartz, J.K.L. (1998). Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464–1480.
8.Greenwald, A.G., Nosek, B.A., Banaji, M.R. (2003). Understanding and Using the Implicit Association Test: An Improved Scoring Algorithm. Journal of Social Psychology, 85 (2), 197–216.
9.Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.
10.Maliszewski, N. (2009). Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej. Ukryte i jawne wybory. Warszawa: Difin.
11.Marciniak, B. (2016). Metodyczne aspekty pomiaru deklaratywnych i utajonych postaw (w druku).
12.On Board PR Ecco Network (2014). Jak postrzegamy marki własne? Perspektywy rozwoju rynku private label w Polsce. Warszawa.
13.Wilson, T.D., Lindsey, S., Schooler, T.Y. (2000). A Model of Dual Attitudes. Psychological Review, 107, 101–126.