Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
POZIOM BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO A ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

Autorzy: Agnieszka Kozera
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Romana Głowicka- Wołoszyn
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo finansowe zachowania konsumpcyjne gospodarstwa domowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (187-198)
Klasyfikacja JEL: D12 D14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bezpieczeństwo finansowe dla gospodarstw domowych stanowi podstawę do podejmowania decyzji finansowych, ma wpływ na stopień zaspokojenia potrzeb członków gospodarstwa, a więc na poziom ich życia. Głównym celem artykułu jest analiza zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w zależności od poziomu ich bezpieczeństwa finansowego w 2013 roku. Postawiony w artykule problem badawczy opracowano na podstawie danych surowych (indywidualnych) pochodzących z badań Budżety gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2013 roku. Badania te wykazały znaczące różnice w strukturze i poziomie konsumpcji pomiędzy gospodarstwami domowymi o różnym poziomie bezpieczeństwa finansowego.

Bibliografia

1.Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku. Warszawa: GUS (baza danych).
2.Kerlin, J. (2014). Zabezpieczenie oszczędności gospodarstw domowych w polskim systemie finansowym. W: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji (s. 169–193). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Kośny, M. (2013). Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
4.Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2013). Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb mierzony kategorią minimum socjalnego. Marketing i Rynek, 11, 31–39.
5.Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011). Warszawa: GUS.
6.Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie (s. 305–306). Warszawa: Difin.
7.Wołoszyn, A., Głowicka-Wołoszyn, R. (2015). Identification of Affluent Households in Poland by the Structure of Consumption Expenditures, Economic and Environmental Studies, 15, 3 (35/2015), 271–281.
8.Wysokość minimum socjalnego. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Pobrane z: www.ipiss.com.pl (3.12.2015).