Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 11.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ZACHOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH NA TLE ZASOBNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
2. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO A ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
3. Atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
4. Households migration as a significant part of the globalization process
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
5. Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
6. Rozkłady nadwyżkowych stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych – ocena historycznej premii za ryzyko
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
7. Household financial planning with financial advisory assistance
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
8. Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
9. Financial literacy as a factor of cashless payments development. Results of survey
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
10. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
11. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
Strona