Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.34-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 34 2018
Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0

Autorzy: Agnieszka Wiśniewska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe finanse osobiste bankowość internetowa
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (87-97)
Klasyfikacja JEL: D14 G21 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Gospodarka 4.0 związana jest przede wszystkim z szeroko pojętym rozwojem i postępem technologicznym, zwłaszcza w zakresie rozwiązań informatycznych. Wszechobecna technologia wpływa na funkcjonowanie każdego podmiotu rynkowego – od państwa, przez międzynarodowe i krajowe korporacje, aż po gospodarstwa domowe. Jak powszechnie wiadomo, gospodarstwo domowe jest najstarszym, a przy tym najbardziej licznym podmiotem w gospodarce. Na co dzień, również członkowie gospodarstw domowych są tymi podmiotami, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki 4.0. Nowoczesne technologie, rozumiane jako najnowsze oprogramowania, a także sprzęt elektroniczny wysokiej klasy towarzyszy członkom gospodarstw domowych w niemal każdym wieku. Korzystanie z nowoczesnych technologii wpływa również na powiązanie między gospodarstwem domowym a różnego rodzaju instytucjami, w tym również instytucjami finansowymi. Czy nowoczesne technologie będą miały istotny wpływ na relacje człowiek (gospodarstwo domowe) – bank? Czy korzystanie ze zdobyczy technologicznych pozwoli na całkowite wyeliminowanie placówek bankowych? Oraz, jakie są preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej? W artykule udzielono odpowiedzi na te oraz podobne pytania z zakresu funkcjonowania gospodarstw domowych w gospodarce 4.0 na podstawie wykonanego badania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogacka-Kisiel, E. (2012). Finanse osobiste. Zachowania – produkty – strategie. Warszawa:
2.Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Brynjolfson, E., McAfee, A. (2014). The second machine age: work, progress, and prosperity
4.in a time of brilliant technologies. New York–London: Norton.
5.Bywalec, C. (2017). Gospodarstwo domowe: ekonomika, finanse, konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo
6.Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
7.Campbell, J.Y. (2006). Household finance. The Journal of Finance, 4 (61), 1553–1604.
8.Flejterski, S. (2015).Komparatystyka finansów. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Garrett, S. (2012). Personal finance workbook for dummies (2nd ed.). New York: John Wiley
10.& Sons.
11.McKinsey & Company (2015). Industry 4.0—how to navigate a changing industrial landscape.
12.New York: McKinsey Digital.
13.Pfeiffer, S. (2017). The Vision of „Industrie 4.0” in the Making – a Case of Future Told, Tamed,
14.and Traded. NanoEthics. Studies of New and Emerging Technologies, 11, 108–112.
15.Waliszewski, K. (2011). Doradztwo finansowe w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
16.Wiśniewska, A. (2016).Mobilny wpłatomat jako innowacja w sektorze bankowym.
17.W: A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu
18.i transportu. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
19.Zalega T. (2012). Konsumpcja determinanty, teorie, modele. Warszawa: PWE.