Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 29.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
2. ANALIZA CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH ZMIAN CEN AKCJI BANKÓW W EUROPIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
3. Etyka w zawodzie doradcy finansowego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
4. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
5. Instrumenty merchandisingu w bankowych placówkach detalicznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
6. The Impact of Global Financial Crisis on the level of non-performing loans in commercial banks in Kosovo
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
7. Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi przez wybrane banki działające w Polsce w latach 2009–2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
8. Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
9. Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
10. Znaczenie członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego i funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
11. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
12. Próba oceny efektywności banków komercyjnych z uwzględnie-niem dynamiki ich rentowności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
13. Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
14. Gminy i spółki gminne w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
15. Działania sektora bankowego i instytucji publicznych w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
16. Rola instrumentów płatności natychmiastowych w bankowych rozliczeniach pieniężnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
17. Development of equity regulations in the Basel framework
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
18. Współpraca instytucji finansowych z sektorem FinTech
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
19. Koszty gotówki i elektronicznych instrumentów płatniczych w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
20. European Investment Bank as a supporter of European PPPs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
21. Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
22. Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
23. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
24. Rynek bankowości mobilnej w Polsce – stan i perspektywy rozwoju
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
25. Potencjał wzrostu wykorzystania kart płatniczych w transakcjach bezgotówkowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
26. Sukces technologii zbliżeniowej w bankowości na przykładzie rozwoju polskiego rynku kart płatniczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
27. Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
28. Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
29. SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 4.0 DLA SEKTORA BANKOWEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Przejdź
Strona