Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016

Autorzy: Jacek Barburski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: kapitał własny kapitał obcy adekwatność kapitałowo-majątkowa reguły finansowania
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (23-35)
Klasyfikacja JEL: G00 G21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel − Badanie zależności między strukturą finansowania a wielkością przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011−2016, a także ocena w zakresie struktury majątkowej, kapitałowej i kapitałowo – majątkowej. Metodologia badania – Uszeregowanie 13 000 przedsiębiorstw według rosnącej wartości aktywów, podział na 1000-elementowe podzbiory, a następnie obliczenie struktur finansowania dla każdego podzbioru z wykorzystaniem wartości średnioważonych, wykorzystanie wskaźników struktury oraz reguł finansowania. Wynik – W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, określonej poprzez wartość posiadanych aktywów ogółem, znacząco wzrasta udział kapitałów własnych w pasywach ogółem, głównie kosztem malejących udziałów zobowiązań krótkoterminowych. Oryginalność/wartość – Wykazanie związku między strukturą finansowania a wielkością przedsiębiorstw na próbie 13 000 podmiotów sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011–2016.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Demirguc-Kunt, A., Maksimovic, V. (1995). Stock Market Development and Firm Financing Choices, The World Bank, Working paper.
2.Duliniec A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855.
3.Domowitz, I., Glen, J., Madhavan, A. (2000). International Evidence on Aggregate Corporate Financing Decisions. International Finance Corporation. Working paper.
4.Glen, J., Pinto, B. (1994). Debt or Equity? How Firms in Developing Countries Choose? International Finance Corporation. Discussion paper no. 22.
5.Jerzemowska, M. (2013). Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie. W: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska. Warszawa: PWE.
6.Nawrot, W. (2007). Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych. Gospodarka Narodowa, 7–8.
7.Rajan, R., Zingales, L. (1995). What do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Date. The Journal of Finance, 5 (50).
8.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Singh, A., Hamid, J. (1991). Corporate Financial Structures in Developing Countries, International Finance Corporation. The World Bank Technical Paper, 1.