Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych

Autorzy: Mirosław Sołtysiak
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Magdalena Suraj
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Słowa kluczowe: bank usługi bankowe kobiety
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (273-284)
Klasyfikacja JEL: D12 G21 G29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Młode wykształcone Polki zaliczane są do „pokolenia ery elektronicznej". Korzy­stanie z usług bankowych jest dla nich standardem, który w bezpośredni sposób wpływa na jakość ich życia. Dokonując wyboru banku, dużą wagę przykładają do zapewnienia sobie wygody oraz minimalizacji kosztów. Szczególną uwagę zwracają na możliwość korzystania z nowoczesnych kanałów dystrybucji usług bankowych oraz wielkość sieci bankomatów posiadanych przez obsłu­gujący je bank. Wybierając bank, większe znaczenie przywiązują do opinii osób z ich najbliższego otoczenia niż do reklamy banku lub rekomendacji pracownika banku. Na obecnym etapie życia korzystają przede wszystkim z podstawowych produktów bankowych, to jest rachunku bankowego oraz możliwości realizacji płatności bezgotówkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Lelińska, K., Zakrzewska, G. (1993). Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Warszawa: Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.
2.NBP (2016). Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2015 r. Warszawa.
3.Raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe III kwartał 2016. Pobrane z: https:// zbp. pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/styczen _ 2017 /konferencja _prasowa/N et¬bank _ Q3 _ 2016 _ 500. pdf (22.02.2017).
4.Sołtysiak, M. (2015a). Determinanty wyboru banku przez młodych ludzi. Zeszyty Naukowe PWSZ Płock, Nauki Ekonomiczne, XXII, 197-203.
5.Sołtysiak, M. (2015b). Preferencje młodych klientów banków w zakresie bankowości internetowej.
6.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 3, 2 (23), 207-218.
7.Sołtysiak, M„ Surąj, M. (2014). Internet Banking Awareness and Preferences among Young Pe¬ople in Poland. Humanities and Social Sciences - Quarterly, XIX, Research Journal, 21 (3), 213-222.