Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Reliability Trends in Retail Foreign Exchange Brokers Market

7 (7-13) Bartkus Ceslovas Więcej
2.

Wykorzystanie bilansowej wyceny na potrzeby oszukańczej sprawozdawczości finansowej

11 (15-25) Małgorzata Białas Więcej
3.

Wpływ jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw

10 (27-36) Bronisław Bryl Więcej
4.

Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych

13 (37-49) Renata Burchart Więcej
5.

Charakterystyka atrakcyjności inwestycyjnej Europy w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych

12 (51-62) Magdalena Byczkowska, Anna Majzel, Andrzej Kuciński Więcej
6.

Powiązania między konsolidacją sprawozdań finansowych i budżetowaniem

12 (63-74) Halina Chłodnicka Więcej
7.

Wykorzystanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w Polsce w procesie fundraisingu

9 (75-83) Hanna Czaja-Cieszyńska Więcej
8.

Relacja podatków i dopłat bezpośrednich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2013 według danych FADN

12 (85-96) Wawrzyniec Czubak, Paweł Krysztofiak, Norbert Szalaty Więcej
9.

Struktura kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt w porównaniu do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

11 (97-107) Dorota Czerwińska-Kayzer Więcej
10.

Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9

12 (109-120) Patryk Dunal, Małgorzata Kozik Więcej
11.

Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim

10 (121-130) Małgorzata Frańczuk, Karolina Gałązka Więcej
12.

Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia

11 (131-141) Andrzej Kuciński, Magdalena Byczkowska Więcej
13.

Stawka podatku dochodowego jako instrument wspierania małych przedsiębiorstw

10 (143-152) Anna Leszczyłowska Więcej
14.

Rachunek odpowiedzialności w grupach kapitałowych

10 (153-162) Grzegorz Lew Więcej
15.

Szczupła rachunkowość zarządcza - zalecany standard czy dedykowane rozwiązanie?

9 (163-171) Monika Łada, Ewelina Grandys-Więckowska Więcej
16.

Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej

13 (173-185) Bożena Nadolna Więcej
17.

Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych

11 (187-197) Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka Więcej
18.

Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa

11 (199-209) Artur Paździor, Maria Paździor Więcej
19.

Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę

8 (211-218) Michał Piechocki Więcej
20.

Podatek dochodowy z działalności rolniczej w Polsce. Istota, problemy, propozycje

9 (219-227) Krzysztof Prymon, Wioletta Turowska Więcej
21.

Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji

14 (229-242) Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Emilia Drozłowska, Marcin Sobieraj Więcej
22.

Specyficzne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń

12 (243-254) Marzena Rydzewska-Włodarczyk Więcej
23.

Preparation of Accounting Specialists in Paneveżys University of Applied Sciences

9 (255-263) Ana Sarnuilova, Alma Skujiene Więcej
24.

Przesłanki uwzględnienia podatku dochodowego od zysków inflacyjnych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa

8 (265-272) Robert Sobków Więcej
25.

Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych

12 (273-284) Mirosław Sołtysiak, Magdalena Suraj Więcej
26.

Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez młode pokolenie Polaków

13 (285-297) Mirosław Sołtysiak Więcej
27.

Stosowanie cen wewnętrznych w rozliczaniu wydziałów działalności pomocniczej przedsiębiorstw

10 (299-308) Małgorzata Stawicka Więcej
28.

Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego

11 (309-319) Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Węgrzyńska Więcej
29.

Ujęcie informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach przedsiębiorstw sektora informatycznego

11 (321-331) Małgorzata Trocka Więcej
30.

Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych

12 (333-344) Grażyna Voss Więcej
31.

Problematyka zastosowania poszczególnych strategii płynności finansowej w MSP

13 (345-357) Agnieszka Wlazły Więcej
32.

Kluczowe parametry efektywności samorządowych jednostek budżetowych (na przykładzie pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej) - studium przypadku

12 (359-370) Anna Zienkiewicz Więcej
33.

Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych

12 (371-382) Artur Zimny Więcej
34.

Wpływ grup zakupowych na efektywność zarządzania wybranymi elementami aktywów i pasywów przedsiębiorstw handlowych

10 (383-392) Grzegorz Zimon Więcej