Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej

Autorzy: Bożena Nadolna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny Zakład Ekonomii i Rachunkowości
Słowa kluczowe: triangulacja metody badawcze rachunkowość zarządcza
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (173-185)
Klasyfikacja JEL: B41 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena wykorzystania metodyki triangulacji w wybranych ba­daniach rachunkowości zarządczej. Wskazano na istotę metody naukowej oraz znaczenie i rodzaje triangulacji w badaniach nauk społecznych. Sformułowanie przesłanek zastosowania triangulacji do badań w rachunkowości zarządczej stało się punktem wyjścia do oceny wybranych procedur badawczych. W celu przeprowadzenia tej oceny dokonano wyboru zagranicznych prac badaw­czych z rachunkowości zarządczej. Ich ocenę przeprowadzono ze względu na miejsce triangulacji w procesie badawczym oraz jej wpływ na jakość badań. Przedstawione wyniki wskazują, że w analizowanych badaniach triangulację stosuje się na wszystkich etapach procesu badawczego. Rezultatów tych nie należy jednak uogólnić, gdyż próba badawcza mogła być niereprezentatywna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, S.W. (1995). A Framework for Assessing Cost Management Systems Changes: The Case of Activity Based Costing Implementation at General Motors, 1986-1993. Journal of Management Accounting Research, 7, 1-51.
2.Anderson, S.W., Hesford, J.W., Young, S.M. (2002). Factors Influencing the Performance of Activity Based Costing Teams: A Field Study of ABC Model Development Time in the Automobile Industry. Accounting, Organization and Society, 27, 195-211.
3.Anderson, S.W., Young, S.M. (1999). The Impact of Contextual and Process Factors on the Evalu-ation of Activity-based Costing Systems. Accounting, Organization and Society, 24, 525-559.
4.Campbell D., Fiske, D. (1959). Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-multime-thod-matrixs. Psychological Bulletin, 56, 81-105.
5.Clark, D. (1951). Plane and Geodetic Surveying for Engineers. London: T2.
6.Dent, J.F. (1991). Accounting and Organizational Cultures: A Field Study of the Emergence of a New Organizational Reality. Accounting, Organization and Society, 16 (8), 705-732.
7.Denzin, N.K. (1970). The Research Act. Chicago: Aldine.
8.Ferreira, L.D., Merchant, K.A. (1992). Field Research in Management Accounting and Control:
9.A Review and Evaluation. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 5 (4), 258-269.
10.Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: PWN. Hajduk, Z. (2007). Ogólna metodologia nauk. Lublin: Wyd. KUL.
11.Ittner, C., Larcker, D. (2001). Assessing Empirical Research in Management Accounting. Journal of Accounting and Economics, 32, 348-359.
12.Kakkuri-Knuuttila, M.L., Lukka, K., Kuorikoski, J. (2008). Straddling between Paradigms: A Na-turalistic Philosophical Case Study on Interpretative Research in Management Accounting. Accounting, Organizations and Society, 33, 267-291.
13.Martyniak, Z. (1999). Metody organizacji i zarządzania. Kraków: Wyd. AE w Krakowie. Merchant, K.A. (1985). Organizational Controls and Discretionary Program Decision Making:
14.A Field Study. Accounting, Organization and Society, IO, 67-85.
15.Merchant, K.A. (1990). The Effects of Financial Controls on Data Manipulation and Myopia.
16.Accounting, Organization and Society, 15, 297-313.
17.Modell, S. (2005). Triangulation between Case Study and Survey Methods in Management Accoun-ting Research: An Assessment of Validity Implications. Management Accounting Research, 16, 231-254.
18.Medell, S. (2015). Theoretical Triangulation and Pluralism in Accounting Research: A Critica Realist Critique. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 7 (28), 1138-1150.
19.Mruk, H. (2008). Istota i klasyfikacja metod naukowych. W: M. Sławińska, H. Witczak (red.),
20.Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Warszawa: PWE.
21.Nowak, S. (2011). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN. Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN.
22.Stachak S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.