Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych

Autorzy: Anna Nowacka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki Zakład Finansów i Rachunkowości

Mariola Szewczyk-Jarocka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki Zakład Finansów i Rachunkowości
Słowa kluczowe: bankowość internetowa bankowość terminalowa usługi bankowości elektro¬nicznej banki spółdzielcze zagrożenie bezpieczeństwa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (187-197)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bankowość internetowa i terminalowa pozwala na przezwyciężanie wielu prze­strzennych, czasowych i organizacyjnych ograniczeń w działalności bankowej. Jest ona ważna z punktu widzenia klientów banków spółdzielczych, często mieszkających w małych miejscowo­ściach oddalonych od placówki bankowej. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie opinii klientów banków spółdzielczych na temat bezpieczeństwa usług bankowości internetowej i terminalowej. Przeprowadzono analizy na podstawie danych statystycznych obejmujących klien­tów korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych, z uwzględnieniem ich cech społeczno-demograficznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Górnisiewicz, M„ Obczyński, R„ Pstruś, M. (2014). Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej- przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną. Warszawa:
2.CEDUR.
3.GUS (2008). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007.
4.Warszawa.
5.GUS (2012). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012.
6.GUS (2015). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015.
7.Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Ekono¬miczna.
8.Koźliński, T. (2013). Zwyczaje płatnicze Polaków. Raport NBP. Warszawa. Pobrane z: http://www.
9.nbp. pl/systemplatniczy /zwyczaje _platnicze/zwyczaje _platnicze _ Polakow. pdf (11. 02.2017).
10.Nowy system bankowości internetowej (2011). Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS, 2, 33. Paweda, D. (2015). Biometria - rewolucja czy ewolucja? Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 9, 110-115. Polasik, M. (2007). Bankowość elektroniczna. Istota - stan - perspektywy. Warszawa: CeDeWu. Raport PRNews.pl (2016). Rynek bankowości internetowej - III kw. Pobrane z: http://prnews.
11.pl/raporty /raport-prnewspl-ry nek-bankowo sci-internetowej-iii-kw-2016-65 53 450. html (11.02.2017).
12.Wiśniewska, A. (2012). Innowacyjne usługi bankowe dla klientów indywidualnych w bankach spółdzielczych. W: M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce (s. 101-119). Włocławek: Wyd.WSH-Ewe Włocławku.
13.(www 1) http://prnews.pl/banki-spoldzielcze/nowocze sna-bankowosc-internetowa-i-mobilna-w--bankach-spoldzielczych-sgb-6553636. html (11.02.2017).