Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Podatek dochodowy z działalności rolniczej w Polsce. Istota, problemy, propozycje

Autorzy: Krzysztof Prymon
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo Technologiczny Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Wioletta Turowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
Słowa kluczowe: podatki w rolnictwie podatek dochodowy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (219-227)
Klasyfikacja JEL: Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie problemów dotyczących wyboru form opo­datkowania dochodów z działalności rolniczej w Polsce. Główne tezy artykułu brzmią: Teza 1: Opodatkowanie rolników na zasadach ogólnych spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa. Teza 2: Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032 i 2048. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888, 1926, 1933 i 194.
2.Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce 2014. Raport Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
3.Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN.
4.Pobrane z: http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/07 /Wyniki_ czl _ 2014.pdf (10.07.2014 ).