Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Szczupła rachunkowość zarządcza - zalecany standard czy dedykowane rozwiązanie?

Autorzy: Monika Łada
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

Ewelina Grandys-Więckowska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza szczupła rachunkowość strategia
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (163-171)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie obszaru zastosowań metod szczupłej rachunkowości zarządczej z perspektywy rodzaju strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Autorzy odnieśli swoje rozważania do trzech typów strategii odpowiadających kluczowym czynnikom budowania przewagi konkurencyjnej: sprawności operacyjnej, przywództwa prodnktowego i bliskości z klien­tem. Na ich podstawie dokonano analizy wymagań zarządzających wobec informacji uzyskiwa­nych z systemu rachunkowości zarządczej. Wykazano, że szczupła rachunkowość zarządcza oraz składające się na nią metody obliczeniowe dostosowane są przede wszystkim do uwarunkowań strategii sprawności operacyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grandys-Więckowska, E. (2015). Wykorzystanie metod szczupłej rachunkowości zarządczej w działalności logistycznej przedsiębiorstw. Logistyka, 3, 1629-1637.
2.IMA (1994). Managing Cross-Functional Teams. IMA Publication Number 94295. Montvale, New York
3.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2000). Having Trouble with Your Strategy? Then Map It. Harvard Business Review, September-October, 51-60.
4.Kennedy, F.A., Brewer, P.C. (2006). The Lean Enterprise and Traditional Accounting - Is the Honeymoon Over? Journal o/Corporate Accounting and Finance, 17, 63-74
5.Łada, M. (2009). Rachunkowość otwartych ksiąg- zarys koncepcji. Zeszyty Teoretyczne Rachun-kowości, 49, 131-143.
6.Łada, M. (2012). Analiza rentowności strumieni wartości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocławiu, 252, 312-323.
7.Łada, M. (2013). Modelowanie docelowych osiągnięć organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 289, 365-372.
8.Łada, M., Burkat, H. (2015). Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunko-wości zarządczej - wyniki badań literaturowych. Studia Ekonomiczne, 245, 123-132.
9.Maskell, B.H., Baggaley, B. (2004). Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise. New York: Productivity Press.
10.Maskell, B.H., Kennedy, F.A. (2007). Why Do We Need Lean Accounting? And How Does It Work?
11.Journal o/Corporate Accounting & Finance, 18 (3), 59-73.
12.Otley, D. (2016). The Contingency Theory of Management Accounting and Control: 1980-2014.
13.Management Accounting Research, 31, s. 45-62.
14.Porter, M.E. (2008). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.
15.New York: Free Press.
16.Sobańska, I. (2010). Aspekty rozwoju rachunku kosztów w praktyce. Zeszyty Teoretyczne Rachun-kowości, 56, 207-222.
17.Sobańska I. (2013), Lean accounting - integralny element lean management. Szczupła rachunko¬wość w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.