Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Stawka podatku dochodowego jako instrument wspierania małych przedsiębiorstw

Autorzy: Anna Leszczyłowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: podatek dochodowy stawka podatku małe przedsiębiorstwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (143-152)
Klasyfikacja JEL: H25 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest sprawdzenie, jak często w praktyce państw Unii Europejskiej sto­suje się stawkę nominalną p.d.o.p. jako instrument wsparcia małych podmiotów. Ponieważ poprzez dokonaną z początkiem 2017 roku zmianę prawną Polska dołączyła do państw wykorzystujących ten instrument, uzupełniająco w artykule przeprowadzono badanie empiryczne. Ma ono na celu scharakteryzowanie krótkoterminowych skutków reformy w zakresie zmiany obciążeń podatkowych określonej przepisami grupy przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na danych o 14 751 spół­kach prowadzących działalność w Polsce. Posłużono się danymi za rok 2015 pochodzącymi z bazy Amadeus. Wykorzystano metodę symulacji obciążenia podatkowego na poziomie pojedynczych podatników oraz statystyki opisowe. W wyniku przeprowadzonej symulacji ustalono, że dla grupy przedsiębiorstw uwzględnionych w badaniu łączny podatek należny spada w wyniku reformy o 21%. Chociaż badana grupa spółek to podmioty o podobnej skali działalności ze względu na stosunkowo niewielką wartość przychodów, wysokość ich obciążenia podatkowego jest mocno zróżnicowana. W wyniku obniżenia stawki skala zmiany obciążeń również jest zróżnicowana. Przed zmianą stawki podatkowej zdecydowana większość podatników wykazuje podatek nieprzekraczający 10 tys. euro. Po wprowadzeniu stawki 15% grupa ta staje się jeszcze bardziej liczna i sięga 84% podmiotów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bergner, S.M., Brautigam, R., Evers, M.T., Spengel, C. (2017). The Use of SME Tax Incentives in the European Union. Discussion Paper No. 17-006, ZEW, Mannheim.
2.Gazeta Prawna. Pobrane z: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/973316,sejm-poparl-poprawki-senatu-do-obnizki-cit-do-15-proc.html (marzec 2017).
3.Gołębiowski, G. (2009). Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Infor. Pobrane z: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/739916,0bnizka-CIT-nie-pomoze-najmniejszym-firmom.html (marzec 2017).
5.KE (2016). Taxation Trends in the European Union. Luxembourg.
6.Komandytowa.pl. Pobrane z: http://www.komandytowa.pl/ile-jest-spolek-komandytowo-akcyj-nych.Html# (marzec 2017).
7.Litwińczuk, H., Karwat, P. (2008). Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1. Warszawa: Wolters
8.Kluwer.
9.MF (2016). Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok. Nykiel, W. (2002). Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku. Warszawa: ABC.
10.Onet.pl. Pobrane z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-podatkowe/obnizka-stawki--podatku-dochodowego-cit-na-15-od-2017-roku/w7bj27 (marzec 2017).
11.Rękas, M., Wpływ systemu podatkowego na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz na Węgrzech, w Czechach i Polsce. Pobrane: www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Rekas-Wroclaw.pdf (marzec 2017).
12.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888, z późn. zm. Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2016, poz. 1829, z późn. zm.