Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 24.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
2. Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
3. Podatkowy kapitał amortyzacyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
4. Stawka podatku dochodowego jako instrument wspierania małych przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
5. Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
6. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
7. Depreciation in the Polish Income Tax System
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
8. Analiza regulacji branży hazardowej na przykładzie zakładów wzajemnych w wybranych krajach UE: znaczenie dla gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
9. Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (perspektywa konstytucyjnoprawna)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
11. Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akdemickich z tytułu praw autorskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
12. Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
13. Real Property Tax Reform. Theoretical Aspects. The Outline of Reference Model for Communes in Poland
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
14. Władztwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uprawnień gminy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
15. WSPÓŁDZIELENIE KOSZTÓW USŁUG NIEMATERIALNYCH W SPÓŁKACH POWIĄZANYCH – OGRANICZENIA PODATKOWE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
16. Ruling as a form of settlement of an individual tax case: Considerations exemplified by tax overpayment
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Przejdź
17. Institution of taxing discretion: between tax law and taxing arbitrariness
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Przejdź
18. Charakter prawny danin publicznych w polskim prawie podatkowym
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Przejdź
19. Ustanowienie służebności gruntowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Przejdź
20. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2018 roku, II FSK 2304/17
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Przejdź
21. Problematyka artystycznego wykonania utworu przez muzyka klasycznego w kontekście preferencyjnych regulacji w PIT. Wybrane zagadnienia prawnoautorskie i podatkowe
(Studia Administracyjne)
1(15)|2022 2022 Przejdź
22. Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych jako narzędzie wspierające prowadzenie innowacyjnej działalności przez przedsiębiorców
(Studia Administracyjne)
2(16)|2022 2022 Przejdź
23. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesny wymiar bezpieczeństwa finansowego państwa”
(Studia Administracyjne)
2(16)|2022 2022 Przejdź
24. Małżonek osoby tymczasowo aresztowanej nie jest osobą samotnie wychowującą dzieci (art. 6 ust. 4 u.PIT). Glosa krytyczna do wyroku NSA z 21 listopada 2019 roku (sygn. akt II FSK 3905/17)
(Studia Administracyjne)
1(17)|2023 2023 Przejdź
Strona