Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akdemickich z tytułu praw autorskich

Autorzy: Waldemar Gos
Uniwerystet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Słowa kluczowe: podatek dochodowy koszty uzyskania przychodów
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (27-36)
Klasyfikacja JEL: K22 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel: Przegląd regulacji prawnych i wewnętrznych regulacji uczelni w zakresie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów. Metodologia badania: W opracowaniu wykorzystuje się metodę analizy materiałów źródłowych oraz metodę wnioskowania logicznego. Wynik: Wskazanie zasad i postulatów, które należy uwzględnić opracowując regulacje wewnętrzne uczelni w zakresie kosztów uzyskania przychodów nauczycieli akademickich z tytułu praw autorskich. Oryginalność/wartość: Opracowanie zasad, które będą jednolite i akceptowane we wszystkich uczelniach zmniejsza ryzyko podatkowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej: honoraria. Pobrano z: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/115,pojecie.html (7.06.2018).
2.Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2018 roku (sygn. 0115-KDIT-2-1.4011.23.2018.1.MK).
3.MNiSW. Koszty uzyskania przychodów – stanowisko MNiSW i MF. Pobrano z: https://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/koszty-uzyskania-przychodu-stanowisko-mnisw-i-mf.html (15.06.2018).
4.Orłowski, J, Salamonowicz, M (2016). Dochody nauczycieli akademickich do utworów z praw i ich opodatkowanie.Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIX, 63–74.
5.Pismo Ministra Finansów z 20 grudnia 2017 roku (nr DD3.8223.361.2017).
6.Pismo Ministerstwa Kultury z 13 sierpnia 2002 roku (sygn. DP/WPA.024/318).
7.Sokołowska, D. (2017). Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulacjach szkół wyższych. Acta Iuris Stetinensis, 2 (18), 305–337.
8.Uchwała SN z 30 kwietnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86).
9.Ustawa z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2017, poz. 2 183 ze zm.
10.Ustawa z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2017, poz. 1 668 ze zm.
11.Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2018, poz. 106 ze zm.
12.Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.
13.Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2017, poz. 201 ze zm.
14.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 16 lutego 2010 roku (sygn. akt I SA/Kr 1454/09).
15.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2010 roku (sygn. akt II FSK 1791/08).
16.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2010 roku (sygn. akt II FSK 839/090.
17.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2011 roku (sygn. akt II FSK 2217/09).