Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej

11 (5-15) PAULINA DĘBNIAK Więcej
2.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (perspektywa konstytucyjnoprawna)

10 (17-26) Łukasz Dubiński Więcej
3.

Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akdemickich z tytułu praw autorskich

10 (27-36) Waldemar Gos Więcej
4.

Contemporary tax depreciation


(WSPÓŁCZESNA AMORTYZACJA PODATKOWA)
10 (37-46) Jolanta Iwin-Garzyńska Więcej
5.

Autonomiczność prawa podatkowego względem prawa cywilnego na przykładzie vat w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych

9 (47-55) Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz Więcej
6.

Ulga podatkowa jako mechanizm stymulowania zachowań mikro i małych przedsiębiorstw. Prezentacja wyników badań.

10 (57-66) PIOTR KASPRZAK Więcej
7.

Zwiększenie roli i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu manipulowania sprawozdaniami finansowymi

18 (67-84) Wojciech Naruć Więcej
8.

Zasady podatkowe Adama Smitha jako postulaty sprzyjające przestrzeganiu prawa podatkowego

11 (85-95) Monika Pasternak-Malicka Więcej
9.

Sprawiedliwość opodatkowania a zjawisko szarej strefy

11 (97-107) Michał Sosnowski Więcej
10.

Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi

13 (109-121) Bolesław Stachura Więcej
11.

Zarządzanie dokumentacją cen transferowych w zakresie ujawnień w sprawozdawczości finansowej

7 (123-129) Marcin Stępień Więcej
12.

Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych - aspekt podatkowy

13 (131-143) Paweł Witkowski Więcej
13.

Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym

9 (145-153) Anna Zbaraszewska Więcej