Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Autonomiczność prawa podatkowego względem prawa cywilnego na przykładzie vat w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych

Autorzy: Elżbieta Jędruczyk ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Magdalena Kupraszewicz
Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kupraszewicz
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług usługi budowlane usługi budowlano-montażowe opodatkowanie przedsiębiorstw finanse przedsiębiorstwa
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (47-55)
Klasyfikacja JEL: H21 H25 G38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest analiza oraz krytyczna ocena linii interpretacyjnej przyjętej przez polskie Ministerstwo Finansów w podatku od towarów i usług dla usług budowlanych i budowlano-montażowych, wskazującej na “oderwanie” konsekwencji w zakresie podatku od towarów i usług (momentu powstania obowiązku podatkowego) od uregulowań prawa cywilnego. Problem badawczy analizowany jest w kontekście zasady neutralności podatku VAT oraz wpływu stopnia tej neutralności na finanse przedsiębiorstw, z podkreśleniem aspektu płynności finansowej. Metodologia badania - Zastosowano metody badań literaturowych, case study oraz analizę danych statystycznych ze źródeł wtórnych. Wynik Linia interpretacyjna przyjęta przez Ministerstwo Finansów może wywierać negatywne skutki w aspekcie płynności przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz budowlano-montażowej. Oryginalność/Wartość – Zidentyfikowano prawdopodobne negatywne konsekwencje interpretacji ogólnej Ministra Finansów, oraz ich przyczynę (interpretację przepisów prawa podatkowego z pominięciem wykładni systemowej).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bufan, R., Opre, A., The Principle of Tax Neutrality in the Field of Direct ant Indirect Taxation w Value Added Tax and Direst Taxation Similarities and Differences, Lang i inni, 2009, IBFD
2.Brolik, J., 2013. Interpretacje przepisów prawa podatkowego - charakterystyka i zasadnicze funkcje. In-terpret. Podat. Finanse Przedsiębiorstw 15–29.
3.Mastalski, R., 2008. Stosowanie prawa podatkowego, Monografie. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
4.Sierpińska, M., Jachna, T., 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual. ed. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
5.Terra, B., Kajus, J. A Guide to the European VAT Directives, 2012. IBFD
6.Tratkiewicz, T., Rogowska-Rajda, B., 2013. Podatek od towarw i usug w indywidualnych interpretacjach podatkowych: wybrane problemy. Interpret. Podat. Finanse Przedsibiorstw 113–141.
7.Wróblewski, J., 1988. Sądowe stosowanie prawa, Wyd. 2 zm. ed. Past. Wydaw. Naukowe, Warszawa.
8.Ziembiński, Z., 1980. Problemy podstawowe prawoznawstwa. Past. Wydaw. Naukowe, Warszawa.
9.Interpretacja ogólna Ministra Finansów sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141
10.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r. III CZP 8/15
11.Ustawa Kodeks Cywilny
12.Ustawa o podatku od towarów i usług
13.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r. V CSK 99/07
14.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2016 r. I ACa 647/15
15.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2005 r. I ACa 222/05
16.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 marca 2015 r. I ACa 1577/14
17.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. I ACa 253/15
18.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997 r. II CKN 28/97