Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Contemporary tax depreciation
(WSPÓŁCZESNA AMORTYZACJA PODATKOWA)

Autorzy: Jolanta Iwin-Garzyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: finanse finanse przedsiębiorstwa podatek dochodowy od osób prawnych system podatkowy amortyzacji
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (37-46)
Klasyfikacja JEL: G30 H21 H25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę system amortyzacji podatkowej z ukazaniem zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie. Zastosowano metody analizy literatury oraz krytycznej analizy prawa podatkowego, szczególnie podatku dochodowego od osób prawnych. Zaprezentowano istotę amortyzacji podatkowej w polskim systemie podatku dochodowego. W publikacji zaprezentowano współczesna aspekty amortyzacji podatkowej w kontekście finansów przedsiębiorstwa
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.An overview of the main issues that emerged an the first meeting of the subgroup on tax depreciation of assets. CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.2.2005.
2.Głuchowski, J., Handor, D., Patyk, J., Szymańska, J. (2002). Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Iwin-Garzyńska, J. (2005). Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami. Warszawa: PWE.
4.Iwin-Garzyńska, J. (2016). Common consolidated corporate tax base (Ccctb) in the theory of corporate finance.
5.International Journal of Accounting and Taxation, 1 (4), 17–51.
6.Kubacki, R. (2012). Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Wrocław: Unimex.
7.Litwińczuk, H. (1996). Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych. Warszawa: KiK.
8.Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Ozaki, N. (1998). An Outline of Japanese Taxes. Tax Bureau Ministry of Finance, Tokyo
10.Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group, CCCTB/WP/013. Brussels, 8.7.2005.
11.Supera-Markowska, M. (2010). Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE. Warszawa: C.H. Beck.
12.Tax Guide for Small Business (1993). Washington: Internal Revenue Service.
13.Tax preferences in Poland. Report of the Ministry of Finance. Annex B: The value of tax preferences (2010). Warsaw: Ministry of Finance.
14.Law of 15 February 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych [on Corporate Income Tax] (OJ 2000 r. No. 54, pos. 654 with later modifications).
15.Judgment of the NSA of 21.06.2006. II FSK 921/05. Legalis.
16.Judgment of the NSA of 27 March 2003, SA/Bd 482/03 unpublished
17.Judgment of the NSA of 17 April 2008, II FSK 282/07. Published at: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
18.Judgement of the NSA of 6 June 2006, II FSK 909/05. Published. MoPod 2006/12/44.
19.Interpretation of the director of the Tax Chamber in Poznań of 26 August 2013. No. ILPB4/423-182/13-2/DS.