Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Autorzy: PAULINA DĘBNIAK
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa planowanie podatkowe zarządzanie podatkami
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (151-160)
Klasyfikacja JEL: H21 H25 H32 K34 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, iż optymalizacja podatkowa powinna być elementem strategii każdego przedsiębiorstwa. W opracowaniu omówiono pojęcie i istotę optymalizacji podatkowej oraz wskazana przesłanki jest stosowania w przedsiębiorstwie. Następnie wskazano miejsce optymalizacji podatkowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i omówiono strategię podatkową. Następnie przeanalizowano ryzyko podatkowego i w tym kontekście wskazano ma konieczność zarządzania podatkami. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu z zakresu prawa podatkowego, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik – Każde przedsiębiorstwo powinno świadomie zarządzać swoimi finansami uwzględniając przy tym kwestię obciążeń podatkowych i podejmować działania mające na celu optymalizację wysokości opodatkowania. Oryginalność/Wartość – Oryginalne przedstawienie optymalizacji podatkowej jako elementu zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ballion, G. (2014). Wykorzystanie strategii podatkowych w zarządzaniu zasobami finansowymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 74 (1921), 277–287.
2.Blajer, P. (2013). Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce – wybrane narzędzia krajowe i międzynarodowe. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (cz. 2), 241–251.
3.Ciupek, B., Famulska, T. (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
4.Deloitte (2008). Pewność czy przypadek? Raport dotyczący zarządzania ryzykiem podatkowym w Polsce. Warszawa.
5.Dębniak, P. (2016). Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83), s. 87–95.
6.Famulska, T. (1998). Odziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
7.Furman, Ł. (2012). Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Mikrofirma, 696.
8.Iniewski, R. (oprac.) (2013). Model podatkowy dla MŚP- zasady opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw, analiza, rekomendacje. Warszawa: PKPP Lewiatan.
9.Iwin-Garzyńska, J. (2014). Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1 (52), 57–72.
10.Jamroży, M., Kundert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
11.Jamroży, M., Sobieszek, M. (2010). Obniżenie ciężarów podatkowych. Gdańsk: ODiDK.
12.Kowalewska, A. (red.) (2009a). Badanie firm rodzinnych – raport końcowy. Warszawa: PARP.
13.Kowalewska, A. (red.) (2009b). Firm rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Warszawa: PARP.
14.Kozioł, L., Żmigrodzki, M. (2008). Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1, 22–32.
15.Ladziński, A. (2008). Prawne granice optymalizacji podatkowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
16.Makuch, M.A. (2011). Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 667. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 40, 47–57.
17.Mikrut, A., Poznańska, A. (2009). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (13), 225–238.
18.Możyłowski, P. (2013). Ryzyko podatkowe jako nieodłączny element otoczenia biznesowego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (cz. 2), 193–203.
19.Pietrasz, P. (2007). Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
20.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
21.Rosiński, R. (2010). Polski system podatkowy. Warszawa: Difin.
22.Stępień, M. (2015). Elementy zarządzania podatkami przedsiębiorstwa w aspekcie ryzyka podatkowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 35–44.
23.Szymański, W. (2012). Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Praktyka i Wiedza.
24.Walczak, B. (2009). Strategie podatkowe i para podatkowe jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: C.H. Beck.
25.Walicka, M. (2012). Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 271–281.
26.Wilimowska, Z., Urbańska, K. (2009). Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim. Nysa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Zawodowej.
27.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: ODDK.
28.Żabska, M. (2013). Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61 (t. 2), 259–268.