Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

4 (3-6) --- Więcej
1.

Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego

12 (11-22) Agata Gniadkowska - Szymańska, Monika Bolek Więcej
2.

Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości – wyzwania metodyczne

12 (23-34) Marek Gruszczyński Więcej
3.

Właściwości mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności

12 (35-46) Jarosław Kaczmarek Więcej
4.

Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies


(RENTOWNOŚĆ A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO)
12 (47-58) Małgorzata Kowalik Więcej
5.

Kapitały w spółkach giełdowych sektora spożywczego, ich struktura i zmiany w czasie.

11 (59-69) Sławomir Lisek Więcej
6.

Efektywność eksploatacji i odnowa składników majątku trwałego

15 (71-85) Stanisław Młynarski Więcej
7.

Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

8 (87-94) Edward Nowak Więcej
8.

Koszt ryzyka produkcyjnego w kalkulacjach opłacalności wybranych upraw roślin wysokobiałkowych - aspekty metodyczne i aplikacyjne

10 (95-104) Michał Soliwoda, Joanna Pawłowska-Tyszko Więcej
9.

Koszty finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego

8 (105-112) Michał Poszwa Więcej
10.

Wpływ zmian standardu sprawozdania finansowego na ocenę ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych

11 (113-123) Artur Stefański, Justyna Wieczorek Więcej
11.

Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce

11 (125-135) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska Więcej
12.

Spatial differences in investment outlays of micro and small enterprises in Poland


(Przestrzenne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce)
12 (137-148) Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska Więcej
13.

Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa

10 (151-160) PAULINA DĘBNIAK Więcej
14.

Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych

15 (161-175) Łukasz Faryj Więcej
15.

Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw

14 (177-190) Marzena Polczyk, Jan Konowalczuk Więcej
16.

O potrzebie modyfikacji koncepcji stopnia dźwigni finansowej w modelu mieszanym

13 (191-203) Jarosław Mielcarek Więcej
17.

Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych

13 (205-217) Dariusz Nowak, Sławomir Górczyński Więcej
18.

Directions of change in corporate fringe benefits


(KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE BENEFITÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH)
11 (219-229) Beata Kulisa, Maria Sierpińska Więcej
19.

STRATEGIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W GRUPACH ZAKUPOWYCH

11 (231-241) Grzegorz Zimon Więcej
20.

Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych. Wyniki badania ankietowego

11 (245-255) Aleksandra Duliniec Więcej
21.

Determinants of IPO Underpricing on the Warsaw Stock Exchange


(DETERMINANTY UNDERPRICINGU PIERWSZYCH OFERT PUBLICZNYCH NA GPW)
11 (257-267) Yuliya Kavalenka Więcej
22.

Wpływ fuzji i przejęć w Polsce na produktywność pracowników

12 (269-280) Marcin Ocieszak Więcej
23.

Stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the 21st century: Time-series and cross-sectional dependencies


(Płynność akcji na Giełdzie Papierów wartościowych w warszawie w XXI wieku: Zależności w czasie i w przekroju)
12 (281-292) Szymon Stereńczak Więcej
24.

Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą

12 (293-304) Paweł Wnuczak Więcej
25.

Płynność finansowa i wzrost przedsiębiorstw – analiza na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie

11 (307-317) Rafał Wolski, Monika Bolek Więcej
26.

Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku

13 (319-331) Marek Jabłoński Więcej
27.

Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości

11 (333-343) Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk Więcej
28.

Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

8 (345-352) Sylwia Kruk Więcej
29.

Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych

11 (353-363) Bartosz Marcinkowski, Henryk Sobolewski Więcej
30.

Związek pomiędzy ryzykiem a efektywnością na polskim rynku funduszy inwestycyjnych akcji według miar z grupy EMC

15 (365-379) Monika Mościbrodzka Więcej
31.

Bonuses to Board Members of State-owned Companies


(Premiowanie członków zarządu w spółkach Skarbu Państwa)
10 (381-390) Agata Sierpińska-Sawicz Więcej
32.

Wybrane premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw – praktyczne podejście

12 (391-402) Tomasz Wiśniewski Więcej
33.

Znaczenie członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego i funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych

13 (405-417) Błażej Lepczyński, Eugeniusz Gostomski Więcej
34.

Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wy-branych przedsięwzięć inwestycyjnych

12 (419-430) PIOTR KASPRZAK Więcej
35.

ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA

9 (431-439) Iwona Koza Więcej
36.

Wpływ płatności bezgotówkowych na sprzedaż detaliczną. Charakterystyka i zależności.

13 (441-453) Radosław Pastusiak, Marlena Grzelczak Więcej
37.

Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009-2016

9 (455-463) Joanna Rachuba Więcej
38.

Mezzanine capital jako instrument służący restrukturyzacji przedsiębiorstw – studium przypadku

15 (467-481) Zbigniew Kuryłek Więcej
39.

Sensitivity of the near - to - maturity European options: compari-son of the Carr - Madan approach with a new method based on the Fourier transform


(ANALIZA WRAŻLIWOŚCI WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH BLISKICH WYGAŚNIĘCIA: PORÓWNANIE METODY CARRA-MADANA Z NOWYM PODEJŚCIEM OPARTYM NA TRANSFORMACIE FOURIERA)
17 (483-499) Arkadiusz Orzechowski Więcej
40.

Symetryczne opcje potęgowe – propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera

13 (501-513) Arkadiusz Orzechowski Więcej
41.

Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce

13 (515-527) Stanisław Wieteska, Ilona Kwiecień, Beata Wieteska-Rosiak Więcej