Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-41
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce

Autorzy: Stanisław Wieteska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Ekonomii

Ilona Kwiecień
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ubezpieczeń

Beata Wieteska-Rosiak
Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Ochrony Środowiska
Słowa kluczowe: budynki inteligentne ubezpieczenia majątkowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (515-527)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ocena ryzyka eksploatacji budynków inteligentnych pod kątem możliwości objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. Metodologia badania – Artykuł napisano w oparciu o literaturę dotycząca inteligentnych budynków a także wyniki badań autorów zajmujących się wyposażeniem i wykończeniem tych obiektów. Wynik – W artykule podane i opisane zostały podstawowe parametry ubezpieczenia budynków inteligentnych z punktu widzenia ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Oryginalność/Wartość – Jest to propozycja nowego produktu ubezpieczeniowego, który powinien być wykorzystany w najbliższym czasie. Zakłady ubezpieczeń powinny już stopniowo zapoznawać się ze specyfiką ubezpieczenia budynków inteligentnych. Koniecznością jest szkolenie pośredników ubezpie-czeniowych i likwidatorów szkód.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biskupski, J. (2012). Ogrzewanie w domu zautomatyzowanym. Rynek Instalacyjny kwiecień.
2.Biskupski, J. (2012). Zarządzanie wentylacją w domu zautomatyzowanym. Rynek Instalacyjny marzec.
3.Borkowski, P. (2011). Inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Łódź.
4.Boroń, W. (2002). Otwarty inteligentny system automatyzacji budynku SABIO, IV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, 24–27 czerwca.
5.Bromirski, M. (2006). Inteligentny budynek – technologie, wyzwania, obietnice. Elektro Info, 3.
6.Buszczyk, K. (2003). Jakość energii elektrycznej w inteligentnym budynku. Elektro Info, 8.
7.Demmel, M. (2005). Inteligentne systemy zamykające. Świat Szkła, 1.
8.Długosz, M. i in. (2011). Algorytmy sterowania i zarządzania budynkami mieszkalnymi. Pomiary Automatyka Robotyka, 12.
9.Dobrawski, A. (2014). Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku. Elektro Info, 3.
10.Dom który myśli o Tobie (2009). Globenergia, 3.
11.Dom z wysokim IQ (2006). Nowa Elektrotechnika, 9.
12.Duszczyk, K. (2006). Inteligentny budynek nowoczesne technologie w laboratorium dydaktycznym. Przegląd Elektrotechniczny, 10.
13.Duszczyk, K. (2007). Systemy inteligentnych budynków (cz. 1). Elektro Info, 10.
14.Duszyński, M. (2017). Inteligentne domy to komfort, bezpieczeństwo i oszczędność. Rzeczpospolita, 11 kwietnia.
15.Haliwka, A., Szewczyk, M. (2007). Możliwości wykorzystania wąskopasmowego PLC do sterowania urządzeniami inteligentnego domu. Elektryka, 1.
16.Horyński, M., Majcher, J. (2014). Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem, Poznań University of Technology Academic Journal, 79, Electrical Engineering.
17.http://www.instalacjebudowlane.pl/6547-24-12395-ile-kosztuje-system-inteligentnego-budynku.html.
18.Inteligentne ogrzewanie (2007). Instalacje, 2.
19.Inteligentne oświetlenie w inteligentnych domach (2015). Administrator, 3.
20.Inteligentne rozwiązania instalacji i urządzeń sanitarnych SFA (2008), Rynek instalacyjny kwiecień.
21.Inteligentne rozwiązania instalacji urządzeń sanitarnych SFA (2008), Instalacje 1.
22.Inteligentny dom to rachunki niższe o 20–30% (2017). Rzeczpospolita, 11 kwietnia.
23.Jakubiec, J., Żurkowski, R. (2014). Wielozadaniowy system operacyjny komunikatora systemu diagnostyki cieplnej budynków. PAK, 60, 4.
24.Kapuściński, T., Szydełko, W., Wysocki M. (2002). Sterowanie urządzeniami w inteligentnym mieszkaniu za pomocą gestów rąk, XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra 24–27 czerwca.
25.Kuczyński, K. (2013). Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe. Elektro Info, 1–2.
26.Kuczyński, T., Ziembicki, P. (2012). Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach SMART GRID. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 9 (43).
27.Magdalena, M., Automatyczne sterowanie okien, https://www.swiat-szkla.pl/kontakt/817-automatyczne-sterowanie-okien.html.
28.Mielczarek, J., Sałasiński, M. (2006). Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym w inteligentnych budynkach. Elektro Info, 3.
29.Mikołajewska, E., Mikołajewski, D. (2011). Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Kraków: Impuls.
30.Mikulika J. (red.) (2012). Inteligentne budynki innowacyjne kierunki rozwoju. Kraków.
31.Miller, M. (2016). Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
32.Nowak, P. (2013). System automatyki budynkowej oparte na technologii KNX. Pomiary Automatyka Robotyka, 12.
33.Pabiańczyk, W. (2014). Inteligentne instalacje oświetlenia wnętrz w kontekście zmian normy PN-EN 12464-1 część 1. Elektro Info, 1–2.
34.Parol, M. (2006). Instalacje w inteligentnych budynkach. Przegląd Elektrotechniczny, 10.
35.Pawelec, W. (2011). Budynek inteligentny. Pobrano z: http://www.administrator24.info/artykul/id1231,budynek-inteligentny.
36.Protec – inteligentny system sygnalizacji pożaru (2015). Ochrona Mienia i Informacji, 2.
37.Sposoby na inteligentny garaż (2010), Spedycja transport logistyka 7-8.
38.Szostok, A. (2013). Dom – inteligentny – energooszczędny. Globenergia, 5.
39.Szumski, S. (2011). Inteligentny pomiar ciepła narzędziem do zwiększania efektywności systemu ciepłowniczego. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 42.
40.Szymalski, P. Domotyka – technologia radiowa wg Delta Dore. Pobrano z: www .polskiinstalator.com.pl.
41.Technologie zdalnego odczytu mediów komunalnych (2012). Rynek Instalacyjny, wrzesień.
42.Wiktorowska, B. (2009). Ubezpieczyciele oferują 20% zniżki za system ostrzegawczy. Gazeta Prawna, 28 sierpnia.
43.Winnicka-Jasłowska, D. (2010). Budynek inteligentny – wymagania jakościowe. W: E. Niezabitowska (red.), Budynek inteligentny, t. 1. Potrzeby użytkowania a standard budynku inteligentnego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
44.Zadrożny, J. (2009). Wmurowana inteligencja. Nowa Elektrotechnika, 11.