Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 38.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Postrzeganie uczciwości cen a rekomendacje oferty i skłonność do zakupu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
2. Długoterminowa strategia zarządzania marką „Szczecin Floating Garden 2050”
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
3. Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
4. Long-distance Running and its Effects on Cardiorespiratory Adaptation and Physiological Strain in Marathon Runners
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
5. Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
6. The Economic Aspects of the Ferry Operator Activity - Selected Issues
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Przejdź
7. Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
8. FUNKCJONALNOŚĆ PARTYCYPACYJNEGO MECHANIZMU CENOWEGO PAY WHAT YOU WANT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
9. Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
10. Efekt regresji do średniej jako przykład nadreaktywności GPW w Warszawie w latach 2000-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
11. Działania z zakresu rewitalizacji służące edukacji ekologicznej na wybranym przykładzie
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
12. Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
13. ZNACZENIE BODŹCÓW CENOWYCH DLA EFEKTÓW MIGRACJI KLIENTÓW DO KANAŁU INTERNETOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
14. Effect of Long-Term Green Tea Extract Supplementation on Peripheral Blood Leukocytes in CrossFit-Trained and Untrained Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
15. Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
16. Model zbilansowanej karty wyników pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową – wybrane zagadnienia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
17. Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
18. Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
19. Jakość obsługi klienta w logistyce zwrotnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
20. Podejście scenariuszowe w badaniach marketingowych - zastosowanie i ograniczenia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
21. Rola brokera innowacji w stymulowaniu dobrych praktyk na przykładzie Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
22. Analiza atrakcyjności dużych miast pod względem rozwoju handlu targowiskowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
23. Między obojętnością a zaangażowaniem. Źródła dylematów decyzji wyborczych studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
24. Efekt barometru stycznia w funduszach inwestycyjnych akcji jako przykład anomalii sezonowych na rynkach kapitałowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
25. Analiza statystyczna wysokości poboru opłat targowych w Szczecinie w latach 2002–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
26. Doświadczanie autonomii przez studentów działających w kołach naukowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
27. Mundus imaginalis. On some liminal adventures of the imagination
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
28. The Problem of Culture and Nature in Carl Gustav Jung’s Psychoanalytical Concept
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Przejdź
29. Table of contents
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
30. Imago Dei in St. Thomas Aquinas: a philosophical and anthropological analysis of man created in the Image of God
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
31. From Metapsychologie to Realpsychologie: archetypal imagery in the psychologies of C.G. Jung and J. Hillman
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
32. The problem of „primeval mind” and symbolic thinking in early anthropological-philosophical approaches.
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
33. Transgression of the Self – the Total Act in Jerzy Grotowski’s Laboratory Theater and Jungian archetype experience
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
34. Imaging the Absolute: Can Philosophy Visualize Abstractions?
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
35. Real Deletion, Time, and Possibility
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
36. Images of Paradise, Images of Utopia: The Search for Community
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
37. Androgyny and a Dream: Gaston Bachelard’s Question about a New Anthropology
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
38. In the Land of Metaxú
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
Strona