Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-41
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań

Autorzy: Ilona Kędzierska-Bujak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości

Joanna Habelman
Wyższa Szkołą Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: cele strategiczne osobista zbilansowana karta wyników wyniki badań zbilansowana karta wyników
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (425-436)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników badania skierowanego do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego. Badanie to miało na celu m.in. poznanie osobistych celów strategicznych pracowników. Proponowana lista celów została przygotowana z zachowaniem ich podziału na perspektywy osobistej zbilansowanej karty wyników, stanowiącej część koncepcji kompleksowej karty wyników H.K. Rampersada. Metodologia badania – Analiza wyników badania ankietowego oraz metodą dedukcji. Wynik – W zaprezentowanych wynikach można zauważyć znaczną różnicę w podejściu do personalnych celów poszczególnych grup pracowników naukowo-dydaktycznych. Żaden cel nie uzyskał stuprocentowego wskazania przez wszystkich pracowników, co pokazuje, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego pracownika, jeśli chce się prawidłowo wykorzystać koncepcję kompleksowej karty wyników Rampersada. Jednocześnie, zaprezentowany fragment wyników przeprowadzonych badań ankietowych stanowi podstawę do dalszych rozważań i pogłębiania analizy wypełnionych kwestionariuszy ankietowych. Oryginalność/wartość – Zaprezentowane w artykule wyniki badań mają unikalny charakter, do tej pory bowiem nie podejmowano próby poznania osobistych celów strategicznych pracowników uczelni pod kątem możliwości zbudowania dla nich osobistych zbilansowanych kart wyników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kędzierska, I. (2011a). Możliwość zastosowania kompleksowej karty wyników na uczelniach wyższych do podniesienia ich konkurencyjności oraz rozwoju pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 376–387.
2.Kędzierska, I. (2011b). Wybrane zagadnienia z zakresu organizacyjnej i osobistej zbilansowanej karty wyników. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 182, 205–216.
3.Kędzierska-Bujak, I. (2016). Model zbilansowanej karty wyników pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową – wybrane zagadnienia. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/1 (80), 83–94.
4.Michalak, J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Difin.
5.Nita, B. (2008). Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
6.Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w systemie POLON. Pobrano z: https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pracnauk?execution=e3s1 (1.04.2017).
7.Rampersad, H.K. (2004). Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcać zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągać doskonałe wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
8.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016 nr 164, poz. 1842 z późn. zm.