Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej

Autorzy: Ilona Małuszyńska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marcin Józef Małuszyński
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gabriela Rutkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (249-258)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu