Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 17.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Cold-Enhanced gene expression of the foliar thiolspecific antioxidant protein in Triticaie (x Triticosecale Wittm.) seedlings resistant to Microdochium Nivale (Samuels & I.C. Hallett) infection
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
2. Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beskidy
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
3. Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
4. Analiza wpływu wybranych nośników energii na koszty ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
5. Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
6. Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
7. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy. Badania ankietowe
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
8. Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
9. Problemy w Relacjach Gospodarczych Między Polską a Szwecją w XVIII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
10. THE LATE 18TH CENTURY SWEDISH PRESS ON POLAND
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
11. Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
12. Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
13. Activities of local government at stimulating innovativeness in the learning region – study of Lesser Poland voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
14. THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH AND ITS INHABITANTS DURING THE GREAT NORTHERN WAR IN GENERAL MAGNUS STENBOCK’S OPINION
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
15. DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
16. The Modulatory Effect of Physical Activity on APE1-Mediated Telomere Length and Stability; A Narrative Review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
17. Józef Chojnacki, Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2018, ss. 230
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
Strona