Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-18
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Józef Chojnacki, Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2018, ss. 230

Autorzy: Gabriela Dziamska-Lenart ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Rok wydania:2021
Liczba stron:4 (255-258)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu