Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021

Rok wydania:2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (1-1) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Students’ L1 non-standard lexical constructions as an effect of second language formal instruction


(Niestandardowe konstrukcje leksykalne uczniów jako efekt formalnego nauczania drugiego języka)
15 (5-19) Urszula Chwesiuk Więcej
2.

Stylistyka listów Bolesława Prusa do żony

13 (21-33) Magdalena Czachorowska Więcej
3.

Źródła polskiej leksyki harcerskiej

13 (35-47) Katarzyna Jachymek Więcej
4.

Frazeologiczne wykładniki humoru w tytułach współczesnych polskich komedii kryminalnych

16 (49-64) Beata Jędrzejczak Więcej
5.

Od Bogurodzicy do Kobiety Świętej – o recepcji najstarszej polskiej pieśni przez współczesną młodzież

13 (65-77) Izabela Kępka, Lucyna Warda-Radys Więcej
6.

Covidioci kontra covidianie – kilka uwag o hejcie w czasach zarazy

12 (79-90) Katarzyna Kondzioła-Pich Więcej
7.

Assessing child bilingualism in plurilingual families. A case study


(Ocena dwujęzyczności dzieci w rodzinach wielojęzycznych. Studium przypadku)
14 (91-104) Katarzyna Maruszczak, Krzysztof Polok Więcej
8.

Polsko-niemiecka transgraniczna komunikacja specjalistyczna w ratownictwie medycznym – założenia projektu

10 (105-114) Dorota Orsson Więcej
9.

Znajomość biografii autora dzieła a badania historycznojęzykowe

13 (115-127) Anna Paluszak-Bronka Więcej
10.

Współczesne funkcje wołacza

18 (129-146) Agata Pławecka Więcej
11.

Między biedą a bogactwem na Podhalu – leksyka dotycząca warunków bytowych człowieka na podstawie tekstów gwarowych

13 (147-159) Ewa Sikora Więcej
12.

Knowledge and identity construction in medical weblogs: A study of epistemic predicates


(Konstruowanie wiedzy i tożsamości w blogach medycznych: studium predykatów epistemicznych)
20 (161-180) Małgorzata Sokół Więcej
13.

Językowy obraz zwierząt w powieści ks. Stanisława Kujota Pierwsze nawrócenie Prusaków (1877–1878)

13 (181-193) Agnieszka Szczaus Więcej
14.

Słownictwo związane z pojęciem smutku we współczesnej polszczyźnie

17 (195-211) Kalina Maria Taczkowska Więcej
15.

Nazwy żeńskie w polszczyźnie w refleksji językoznawczo-poradnikowej początków XX wieku

15 (213-227) Karolina Tomala Więcej
16.

Nazwy ubiorów damskich (na podstawie postów na blogu modowym Macademian Girl z lat 2017–2019)

13 (229-241) Daria Zarzeczna Więcej
17.

Imiesłowy bierne w staropolskich apokryfach. Prolegomena do dalszych badań

12 (243-254) Olga Ziółkowska Więcej
18.

Józef Chojnacki, Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2018, ss. 230

4 (255-258) Gabriela Dziamska-Lenart Więcej
19.

Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI–XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 348

5 (259-263) Karolina Wróbel-Kącka Więcej