Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-15
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Nazwy żeńskie w polszczyźnie w refleksji językoznawczo-poradnikowej początków XX wieku

Autorzy: Karolina Tomala ORCID
Uniwersytet Śląski, Katowice
Słowa kluczowe: nazwa żeńska poradnictwo językowe semantyka słowotwórstwo
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:15 (213-227)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule prezentuję przebieg dyskusji społecznej toczonej wokół problemu nazewnictwa żeńskiego w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku oraz jej wpływ na recepcję tego zagadnienia w latach późniejszych (aż do początków XXI wieku). Uwagi i spostrzeżenia użytkowników języka odnośnie do nazewnictwa kobiet przedstawiam w zestawieniu z tekstami normalizatorskimi – zarówno tymi, które były bezpośrednią reakcją na konkretne zagadnienia szczegółowe podnoszone przez użytkowników języka, jak i tymi, które poruszały tę kwestię w kontekście bardziej ogólnym. Koncentruję się na tekstach, które pojawiły się w „Poradniku Językowym”, szczególnie tych z pierwszych lat istnienia tego czasopisma (do lat 30.). Prześledzenie uwag zawartych w tym źródle pozwala zaobserwować swoisty kierunek rozwoju refleksji na temat nazw żeńskich. To spojrzenie wstecz (do początków społecznej dyskusji wokół feminatywów) daje także możliwość lepszego zrozumienia współczesnych postulatów prezentowanych przez badaczy języka – pokazuje bowiem, że ścieranie się dwóch odmiennych postaw nie jest novum współczesnej polszczyzny. Doszło jednak na tym polu do odwrócenia wektorów – to, co dawniej nowoczesne, dziś może okazywać się przestarzałe i odwrotnie. Podejmuję próbę zaprezentowania materiału zgodnie z następstwem czasowym, z jakim poszczególne teksty były publikowane.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Doroszewski, Witold. O kulturę słowa. Wybór porad językowych. Warszawa: Książka i Wiedza, 1991.
2.Klemensiewicz, Zenon. „Tytuły i nazwy zawodowe kobiet w świetle teorii i praktyki”. Język Polski 2 (1957): 101–117.
3.Kupiszewski, Władysław. „Tytuły i nazwy zawodowe kobiet”. Poradnik Językowy 8 (1967): 371–374.
4.Linde, Samuel Bogumił, red. Słownik języka polskiego. Warszawa: Drukarnia XX. Pijarów, 1807–1814.
5.Mańczak, Witold. „O gramatykach do nauki języków obcych oraz o poprawności językowej”. Biuletyn PTJ 49 (1993): 83–87.
6.Miodek, Jan. Rozmyślajcie nad mową! Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998.
7.Szober, Stanisław. „Skąd się wzięły takie zwroty jak jedno z rodziców, ona jest dobrym psychologiem, czyli o różnych odmianach form rodzaju w deklinacji imion polskich”. Poradnik Językowy 5–6 (1932): 79–83.
8.Walczak, Bogdan. „Ewolucja systemu a kodyfikacja normy”. Język Polski 2–3 (2011): 108.
9.Wieleżyńska, Julia. „O zawodowe tytuły kobiece”. Poradnik Językowy 2 (1932): 30–32.
10.Zawiliński, Roman. „Doktor filozofii (kobieta)”. Poradnik Językowy 8 (1911): 117–119.
11.Zwejgbaum, Maksymilian Marek. „Pani doktór”. Poradnik Językowy 5–6 (1932): 91–92.