Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 26.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie „Twój Maluszek”
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
4. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
5. Nekromancja w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
6. The semantics of "at"
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
7. Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela – ogólna charakterystyka struktury i semantyki
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
8. Z historii nazw demonów domowych rejestrowanych w dobie staro- i średniopolskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
9. Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
10. Barwa złota w utworach lirycznych Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
11. Wpadać w rozpacz obrazowanie a zmiana znaczenia wyrazu
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
12. Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Jana Lechonia
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
13. Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
14. Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
15. Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
16. Rozwój znaczeniowy wyrażenia pospolite ruszenie w polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
17. O słownictwie Rejowego Wizerunku: o „niszczeniu prawdy”
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
18. Aktualizacje zwrotu 'wyjść z szuflady' w tekstach współczesnej polszczyzny
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
19. Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
20. O znaczeniu i formie zwrotu wycierać sobie gębę kimś, czymś we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
21. Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
22. Skojarzenia słowne w kontekście badań etnolingwistycznych. O potrzebie realizacji projektu Polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocjacyjnego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
23. Rozwój znaczeniowy zwrotu pokazać, pokazywać plecy w polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
24. Bandits and/or pirates – the meaning of the words ó λησητής and ó πειρατής in ancient Greek novel
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Przejdź
25. Słownictwo związane z pojęciem smutku we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
26. Nazwy żeńskie w polszczyźnie w refleksji językoznawczo-poradnikowej początków XX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
Strona