Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.46-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 46 (2019)
Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)

Autorzy: Karol Polcyn
Uniwersytet Szczecinski
Słowa kluczowe: świadomość pojęcia fenomenalne semantyka dwu-wymiarowa pojmowalność możliwość
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (25-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zgodnie z materializmem typu-B, odpowiadające sobie pojęcia fenomenalne i pojecia fizykalne są różnymi pojęciami tych samych włsaności. Pogląd ten jest kontrowersyjny z uwagi na to, że pojęcia fenomenalne odnoszą się nieprzygodnie. W niniejszej pracy omawiam trzy argumenty na rzecz tezy, że pojecia fenomenalne nie mogą odnosić się nieprzygodnie do własności fizycznych. Argumentuję, że najpoważniejszy jest argument modalny. Według tego argumentu, pojęcia fenomenalne nie mogą odnosić się nieprzygodnie do własności fizycznych, gdyż zdania stwierdzające zachodzenie identyczności psychofizycznej nie mogą być jednocześnie prawdziwe a posteriori i konieczne prymarnie. Jak pokazuję, nie mamy zadowalającej odpowiedzi na ten argument.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chalmers, D. (1996). The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. Oxford: Oxford University Press.
2.Chalmers, D. (2002a). Consciousness and Its Place in Nature. W: D. Chalmers (red.), Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings (s. 247–272). Oxford: Oxford University Press.
3.Chalmers, D. (2002b). Does Conceivability Entail Possibility? W: T. Gendler, J. Hawthorne (red.), Conceivability and Possibility (s. 145–200). Oxford: Oxford University Press.
4.Chalmers, D. (2003). The Content and Epistemology of Phenomenal Belief. W: Q. Smith, A. Jokic (red.), Consciousness: New Philosophical Perspectives (s. 220–272). Oxford: Oxford University Press.
5.Chalmers, D. (2006). Two-Dimensional Semantics. W: E. Lepore, B. Smith (red.), The Oxford Handbook of Philosophy of Language. Oxford: Oxford University Press.
6.Chalmers, D. (2007). Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap. W: T. Alter, S. Walter (red.), Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism (s. 167–194). Oxford: Oxford University Press.
7.Chalmers, D. (2010). The Two-Dimensional Argument against Materialism. W: D. Chalmers (red.), The Character of Consciousness (s. 141–192). Oxford: Oxford University Press.
8.Chalmers, D. (2014). Strong Necessities and the Mind-Body Problem: A Reply. Philosophical Studies, 3 (167), 785–800.
9.Chalmers, D., Jackson, F. (2001). Conceptual Analysis and Reductive Explanation. Philosophical Review, 110, 315–361.
10.Hill, Ch. (1997). Imaginability, Conceivability, Possibility, and the Mind-Body Problem. Philosophical Studies, 1 (87), 61–85.
11.Hill, Ch., McLaughlin, B. (1999). There Are Fewer Things in Reality than Are Dreamt of in Chalmers’ Philosophy. Philosophy and Phenomenological Research, 2 (59), 445–54.
12.Jackson, F. (1982). Epiphenomenal Qualia. The Philosophical Quarterly, 32 (127), 127–136.
13.Kripke, S. (1980). Naming and Necessity. Cambridge, MA: Harvard University Press.
14.Levine, J. (2001). The Purple Haze: The Puzzle of Consciousness. Oxford: Oxford University Press.
15.Levine, J. (2007). Phenomenal Concepts and the Materialist Constraint. W: T. Alter, S. Walter (red.), Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism (s. 145–166). Oxford: Oxford University Press.
16.Loar, B. (1997). Phenomenal States. W: N. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere (red.), The Nature of Consciousness: Philosophical Debates (s. 597–616). Cambridge, MA: MIT Press.
17.Loar, B. (1999). On David Chalmers’s „The Conscious Mind”. Philosophy and Phenomenological Research, 2 (59), 465–72.
18.Loar, B. (2003). Qualia, Properties, Modality. Philosophical Issues, 1 (13), 113–29.
19.Papineau, D. (2002). Thinking about Consciousness. Oxford: Oxford University Press.
20.Papineau, D. (2007). Phenomenal and Perceptual Concepts. W: T. Alter, S. Walter (red.), Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism (s. 111–144). Oxford: Oxford University Press.
21.Tye, M. (2008). Consciousness Revisited: Materialism Without Phenomenal Concepts.Cambridge, Mass: MIT Press.