Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 11, 2012
Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Autorzy: Joanna Rychter
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: peryfrazy funkcje semantyka
Rok wydania:2012
Liczba stron:22 (187-208)

Abstrakt

The article presents functional and semantic characteristics of 38 periphrases of terms relating to unanimated nature excerpted from the poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Fifteen discussions relate to earth and its shape, two structures are synonyms of the word nature, and twenty-one constructions replace one-word aquatic names. The analysis of intertextual references showed that periphrases refer to folk, literary or cultural patterns. Semantically they relate to Christian, e.g. God’s world ‘earth’; mythological zephyr’s folds ‘waves’ and classical tradition (a glass broken into thousands of sparks ‘lake’).
Pobierz plik

Plik artykułu