Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 11, 2012

Rok wydania:2012
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (5-6) --- Więcej
1.

Ciągłość i cezury w życiu wyrazów. Eksperyment warsztatowy

30 (7-36) Kwiryna Handke Więcej
2.

O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim)

10 (37-46) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej
3.

Porównania z komponentem florystycznym w twórczości Bolesława Prusa

8 (47-54) Magdalena Czachorowska Więcej
4.

Nazwy mężczyzn homoseksualnych we współczesnym języku polskim

26 (55-80) Andrzej S. Dyszak Więcej
5.

Synonimia w świetle Słownika synonimów polskich Adama Stanisława Kra sińskiego z 1885 roku

12 (81-92) Lucyna Agnieszka Jankowiak Więcej
6.

Jak się ma krawat do kravat’, dywan do divan czy kawior do kavior, czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej

16 (93-108) Ewa Komorowska Więcej
7.

Językowa kreacja kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza część III. Step ukraiński

28 (109-136) Leonarda Mariak Więcej
8.

Wybrane historycznokulturowe aspekty frazeologii rzemieślniczej

14 (137-150) Ewa Młynarczyk Więcej
9.

Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa

36 (151-186) Róża Modrzejewska Więcej
10.

Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

22 (187-208) Joanna Rychter Więcej
11.

Barwa złota w utworach lirycznych Juliana Tuwima

22 (187-208) Adrianna Seniów Więcej
12.

Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku

13 (209-221) Bogdan Walczak Więcej
13.

Wpadać w rozpacz obrazowanie a zmiana znaczenia wyrazu

12 (221-232) Ewa Woźniak Więcej
14.

[rec.] Violetta Machnicka, Peryfrazy Bolesława Prusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011.

8 (233-240) Joanna Rychter Więcej
15.

[rec.] Joanna Rychter, Językowa kreacja przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

6 (240-245) Jowita Żurawska-Chaszczewska Więcej