Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 11, 2012
Językowa kreacja kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza część III. Step ukraiński

Autorzy: Leonarda Mariak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: stylistyka językowa kreacja leksyka
Rok wydania:2012
Liczba stron:28 (109-136)

Abstrakt

This article contains the analysis of language-stylistic means used by Henryk Sienkiewicz in creating the Ukrainian steppe. Exploring of the collected lexical material refers to: 1. synonymous names of steppe as well as lexical compounds indicating the most important aspects of this geographical area; 2. topographical and natural names concerning steppe; 3. symbolic images of steppe.
Pobierz plik

Plik artykułu