Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 11, 2012
Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku

Autorzy: Bogdan Walczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Słowa kluczowe: historia języka ewolucja językowa zmienność i stałość w języku
Rok wydania:2012
Liczba stron:13 (209-221)

Abstrakt

The article consists of an elaboration and support for a thesis that the history of a language and its current condition can be understood in terms of dialectic action of the change and the constant. The change is what attracts most attention of linguists, but it is the constant that decides to the largest extent about the language’s identity.
Pobierz plik

Plik artykułu