Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 11, 2012
[rec.] Violetta Machnicka, Peryfrazy Bolesława Prusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011.

Autorzy: Joanna Rychter
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Rok wydania:2012
Liczba stron:8 (233-240)

Abstrakt

Recenzja monografii
Pobierz plik

Plik artykułu