Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 11, 2012
O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim)

Autorzy: Danuta Bieńkowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Elżbieta Umińska-Tytoń
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: urbonimy nazewnictwo miejskie Łodzi historia Łodzi
Rok wydania:2012
Liczba stron:10 (37-46)

Abstrakt

The subject of a discussion in the article are internally motivated names present in the history of Łódź’s naming. The internally motivated names are based on the names which functioned chronologically earlier in the area. Taking into account the relationships between the primary and secondary names, on both formal and incentive levels, two types of internally motivated names have been distinguished and discussed: 1. names having a formal relationship with the primary names, and 2. names having only basic, semantic relationship with the primary names.
Pobierz plik

Plik artykułu