Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 11, 2012
Porównania z komponentem florystycznym w twórczości Bolesława Prusa

Autorzy: Magdalena Czachorowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Bydgoszcz
Słowa kluczowe: Bolesław Prus słownictwo florystyczne porównania z komponentem roślinnym
Data publikacji całości:2012
Liczba stron:8 (47-54)

Abstrakt

The set of comparisons of the floristic component is not the largest, but even this relatively poor representation of the material allows you to show the complexity and richness of topics, stylistic versatility of this measure, the variety of applications, formal diversity, and above all, in addition to comparisons indicate colloquial ones are specific to the language of Bolesław Prus.
Pobierz plik

Plik artykułu