Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 11, 2012
[rec.] Joanna Rychter, Językowa kreacja przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Autorzy: Jowita Żurawska-Chaszczewska
PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Rok wydania:2012
Liczba stron:6 (240-245)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu