Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Students’ L1 non-standard lexical constructions as an effect of second language formal instruction
(Niestandardowe konstrukcje leksykalne uczniów jako efekt formalnego nauczania drugiego języka)

Autorzy: Urszula Chwesiuk ORCID
University of Szczecin, Szczecin
Słowa kluczowe: transfer językowy frazeologia tłumaczenia wybór leksykalny
Rok wydania:2021
Liczba stron:15 (5-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zjawisko transferu językowego z języka rodzimego na język obcy było przedmiotem wielu badań. Jednakże nie poświęcono jeszcze wystarczająco wiele uwagi interferencji językowej, w której to znajomość języka obcego wpływa na użycie języka natywnego. Wśród badań poświęconych transferowi z języka rodzimego na język obcy znajdują się prace: Bloem, Bogaard & La Heij (2004), Havlaskova (2010), SattiHamad & Yassin (2015) oraz Dweik (2017), które wskazały, iż najczęściej pojawiającymi się błędami w tłumaczeniach na język obcy są błędy leksykalne i/lub składniowe. W niniejszej pracy przedstawione są wyniki badań, z których wynika, że podczas tłumaczenia z języka obcego na język natywny popełniane są te same rodzaje błędów. Artykuł zawiera analizę transferu językowego z języka angielskiego jako języka obcego do niestandardowych konstrukcji w języku polskim jako języku rodzimym. Za materiał badawczy służą pisemne prace tłumaczeniowe studentów studiów magisterskich na kierunku filologia angielska. Pomimo rozwiniętej świadomości językowej oraz wieloletniej edukacji pod kątem tłumaczeń studenci nadal często popełniają błędy tłumaczeniowe, wynikające z transferu językowego, przy czym popełnianymi najczęściej okazują się błędy leksykalne. Większość błędów dotyczy niewłaściwego użycia słowa wynikającego z polisemii w języku angielskim, ignorowania frazeologii, pominięcia lub dodania przyimka, użycia zaimka dzierżawczego zamiast zwrotnego oraz niewłaściwego szyku zdania. Występowanie powyższych błędów niesie ze sobą implikacje dla metodyki nauczania zarówno języka angielskiego, jak i polskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcom, Patricia. “Cross-linguistic influence of L2 English on middle constructions in L1 French”. In: Effects of the Second Language on the First, ed. Vivian Cook, 168–192. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 2003.
2.Bloem, Ineke, Sylvia van den Bogaard, Wido La Heij. “Semantic facilitation and semantic interference in language production: Further evidence for the conceptual selection model of lexical access”. Journal of Memory and Language 51 (2004): 307–323.
3.Brown, Amanda, Marianne Gullberg. “Bidirectional crosslinguistic influence in L1–L2 encoding of manner in speech and gesture”. Studies in Second Language Acquisition 30 (2008), 2: 225–251.
4.Brown, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Pearson Educated Limited, 2007.
5.Carroll, Mary, Monique Lambert. “Information structure in narratives and the role of grammaticised knowledge: A study of adult French and German learners of English”. Information structure and the dynamics of language acquisition. Amsterdam: Benjamins, 2003, 267–287.
6.Cook, Vivian. Effects of the Second Language on the First. Clevedon, UK: Multilingual Matters Publishing, 2003.
7.Cook, Vivian, Elisabet Iarossi, Nektarios Stellakis, Yuki Tokumaru. “Effects of the L2 on the syntactic processing of the L1”. In: Effects of the Second Language on the First, ed. Vivian Cook, 193–213. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 2003.
8.Corder, Stephen P. “The significance of learners’ errors”. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 5 (1967): 161–170.
9.Cummins, Jim. “The Cross-Lingual Dimensions of Language Proficiency: Implications for Bilingual Education and the Optimal Age Issue”. TESOL Quarterly 14 (1980), 2: 175–187.
10.Cunningham, Thomas H., C. Ray Graham. “Increasing native English vocabulary recognition through Spanish immersion: Cognate transfer from foreign to first language”. Journal of Educational Psychology 92 (2000): 37–49.
11.Dong, Yanping, Shichun Gui, Brian Macwhinney. “Shared and separate meanings in the bilingual mental lexicon”. Bilingualism: Language and Cognition 8 (2005), 3: 221–238.
12.Dweik, Bader. “Lexical and Grammatical Interference in the Translation of Written Texts from Arabic into English”. Academic Research International 8 (2017), 3: 65–70.
13.Erarslan, Ali, Hol Devrim. “Language interference on English: Transfer on the vocabulary, tense and preposition use of freshmen Turkish EFL learners”. ELTA Journal 2 (2014), 2: 4–22.
14.Ewert, Anna, “Do they have different L1s? Bilinguals’ and monolinguals’ grammaticality judgements”. In: Two or more languages: Proceedings from the 9th Nordic Conference on Bilingualism, ed. A. Nikolaev, J. Niemi, 56–66. Studies in Languages 43. Joensuu: University of Joensuu, 2008.
15.Flege, James Emil, Wieke Eefting. “Cross-language switching in stop consonant production and perception by Dutch speakers of English”. Speech Communication 6 (1987): 185–202.
16.Havlaskova, Zuzana. Interference in Students’ Translation. Brno: Masaryk University, 2010.
17.Jarvis, Scott, Aneta Pavlenko. Cross-linguistic Influence in Language and Cognition. New York: Routledge, 2008.
18.Jarvis, Scott. “Probing the effects of the L2 on the L1: A case study”. In: Effects of the Second Language on the First, ed. Vivian Cook, 81–102. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 2003.
19.Kecskes, Istvan. “L2 effect on L1 Babylonia”. The Swiss Journal of Language Learning 2 (2008), 8: 30–34.
20.Kecskes, Istvan, Tünde Papp. Foreign Language and Mother Tongue. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2000.
21.Laufer, Batia. “The influence of L2 on L1 collocational knowledge and on L1 lexical diversity in free written expression”. In: Effects of the Second Language on the First, ed. Vivian Cook, 19-31. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 2003.
22.Liu, Peiyun, Chuanbin Ni. “Effects of L2 on the L1 at Semantic Level: An Empirical Study”. Journal of Language Teaching and Research 7 (2016), 2: 425–431.
23.Newmark, Peter. A Textbook in Translation. Hertfordshire, Prentice Hall, 1988.
24.Odlin, Terence. “Crosslinguistic influence”. In: The Handbook of Second Language Acquisition, ed. C.J. Doughty, M.H. Long, 436–486. Oxford: Blackwell, 2003.
25.Olshtain, Elite. “Sociocultural competence and language transfer: The case of apologies”. In: Language Transfer in Language Learning, ed. S. Gass, L. Selinker, 232–249. Rowley, MA: Newbury House, 1983.
26.Pavlenko, Aneta. “’I feel clumsy speaking Russian’: L2 influence on L1 in narratives of Russian L2 users of English”. In: Effects of the Second Language on the First, ed. Vivian Cook, 32–61. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 2003.
27.Pavlenko, Aneta, Scott Jarvis. “Bidirectional Transfer”. Applied Linguistics 23 (2002), 2: 190–214.
28.Pullum, Geoffrey. The Great Eskimo Vocabulary Hoax. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
29.Pułaczewska, Hanna. “The influence of the acquisition of English as a foreign language on acceptability judgements in L1 Polish among young adults”. The Language Learning Journal (2020).
30.Ringbom, Håkan. “The influence of the mother tongue on the translation of lexical items”. Interlanguage Studies Bulletin 3 (1978): 80–101.
31.SattiHamad, Mohammed, Yassin Abdulla. “Investigating lexical errors and their effect on university students’ written performance in Sudan”. SUST Journal of Humanities 16 (2015), 1: 1–18.
32.Sunde, Anne Mette, Kristoffersen Martin. „Effects of English L2 on Norwegian L1”. Nordic Journal of Linguistics 41 (2018), 3: 275–307.
33.Yelland, Gregory W., Jacinta Pollard, Anthony Mercuri. “The metalinguistic benefits of limited contact with a second language”. Applied Psycholinguistics 14 (1993): 423–444.
34.Zabawa, Marcin. “Language contact, bilingualism and linguistic competence: the influence of L2 on L1 competence”. Linguistica Silesiana 33 (2012): 241–256.