Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 17.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ZUR MOTIVIERTHEIT DER PHRASEOLOGISMEN AM BEISPIEL DES IDIOMS EIN HEISSES PFLASTER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. PHRASEOLOGISMEN IN DER SEEMANNSSPRACHE DES 18. JAHRHUNDERTS – AM BEISPIEL DES „ALLGEMEINEN WÖRTERBUCHES DER MARINE“ (1793-1798) VON JOHANN HINRICH RÖDING
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
3. DAS IDIOM ‚IN WATTE PACKEN‘ IN DER PHRASEOGRAPHIE UND IM SPRACHGEBRAUCH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
4. Phraseologische Motiviertheit im Lichte der CTM-Theorie und der Theorie des bildlichen Lexikons
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
5. Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
6. Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
7. Словосочетание – коллокация – репродукт: несколько слов о сверхсловных единицах языка (типологический аспект)
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
8. Wybrane historycznokulturowe aspekty frazeologii rzemieślniczej
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
9. Własności składniowe frazeologizmów z komponentem palce // paluszki lizać
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
10. Rozwój znaczeniowy wyrażenia pospolite ruszenie w polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
11. O znaczeniu i formie zwrotu wycierać sobie gębę kimś, czymś we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
12. Rozwój znaczeniowy zwrotu pokazać, pokazywać plecy w polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
13. Brzechwy lekcja dawnego języka polskiego (na przykładzie zbioru Sto bajek)
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
14. Students’ L1 non-standard lexical constructions as an effect of second language formal instruction
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
15. Frazeologiczne wykładniki humoru w tytułach współczesnych polskich komedii kryminalnych
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
16. Phraseologismen und phraseologische Modifikationen in den Presseüberschriften aus kontrastiver deutsch-polnischer Sicht im Blickfeld von Mariusz Frąckowiak
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
17. Aufgaben und Übungen im Verbund zur Förderung der phraseologischen Kompetenz im DaF-Unterricht
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
Strona