Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23
PHRASEOLOGISMEN IN DER SEEMANNSSPRACHE DES 18. JAHRHUNDERTS – AM BEISPIEL DES „ALLGEMEINEN WÖRTERBUCHES DER MARINE“ (1793-1798) VON JOHANN HINRICH RÖDING
(FRAZEOLOGIZMY W JĘZYKU LUDZI MORZA W XVIII WIEKU – NA PRZYKŁADZIE SŁOWNIKA „ALLGEMEINES WÖRTERBUCH DER MARINE” (1793-1798) JOHANNA HINRICHA RÖDINGA)

Autorzy: Magdalena Lisiecka-Czop
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: frazeologia leksykografia język morski Johann Hinrich Röding
Rok wydania:2014
Liczba stron:21 (219-239)
Liczba pobrań ?: 337

Abstrakt

Już w epoce Oświecenia powstały w Niemczech słowniki specjalistyczne języka morskiego, które znacząco przyczyniły się do popularyzacji wiedzy i terminologii związanej z żeglugą. Przykładem jest liczący ok. 5000 haseł wielojęzyczny słownik Allgemeines Wörterbuch der Marine Johanna Hinricha Rödinga. Część hasłowa słownika zawiera 106 artykułów hasłowych poświęconych związkom frazeologicznym, używanym przez ówczesnych ludzi morza – marynarzy, budowniczych okrętów i pracowników portów. Celem artykułu jest ustalenie: Jakie frazeologizmy zostały uwzględnione? Z jakich dziedzin i obszarów komunikacji? Jakie miejsce zajmują w makro- i mikrostrukturze słownika? W jaki sposób autor opisuje i wyjaśnia ich znaczenie? I wreszcie: jak wytrzymały one próbę czasu w obliczu zmian technologicznych i społecznych?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BOBRIK, Eduard (1850): Allgemeines nautisches Wörterbuch: mit Sacherklärungen. Leipzig. Online: http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10059769.html
2.[DUW]: Duden Deutsches Universalwörterbuch. Online: www.duden.de
3.[DWB]: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Online: http://dwb.uni-trier.de/de/
4.JAL, Augustin (1848): Glossaire nautique: répertoire polyglotte de termes de marine anciens et modernes. Paris.
5.Online: (Bd. 1) http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10048759.html, (Bd. 2) ~/bsb10048760.html
6.RÖDING, Johann Hinrich (1793-98): Allgemeines Wörterbuch der Marine in allen europæischen Seesprachen nebst vollstændigen Erklærungen von Johann Hinrich Röding. Leipzig/Halle. Online: (Bd. 1) http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb1087190
7.BREKLE, Herbert E. et al. (2001) (Hg.): Bio-bibliographisches Handbuch zur Sprach¬wissen-schaft des 18. Jahrhunderts: die Grammatiker, Lexikographen und Sprachtheoretiker des deutschsprachigen Raums mit Besprechungen ihrer Werke, Bd.7. Tübingen.
8.BURGER, Harald (2010): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin, 4. Aufl.
9.FLEISCHER, Wolfgang (1982): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig.
10.KRAMER, Undine (1999): „Seew., Segeln, Seemannspr., seem., Schifffahrt, Schiffbau und Sport“ oder ‘Besondere’ Lexik im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch, in: Linguistik online 3, 2/99 [Online: http://www.linguistik-online.de/2_99/kramer.html] (Abruf am
11.KRUYSKAMP, Cornelis (1969): Vorwort zur Reprintausgabe des Allgemeinen Wörterbuches der Marine, Bd. 1. Amsterdam.
12.LIPCZUK, Ryszard (2011b): Ein Überblick über die Forschungen zum Thema Phraseo-logismen in der polnischen Germanistik. In: R. LIP¬CZUK/ M. LISIECKA-CZOP/ D. MISIEK (Hg.): Phraseo¬logis¬men in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern. Theore
13.LISIECKA-CZOP, Magdalena (2010): „Als die Seemannssprache noch romantisch war“ – nautischer Wortschatz des 18. Jahrhunderts im Spiegel des „Allgemeinen Wörterbuches der Marine“ (1793-1798) von Johann Hinrich Röding. In: Studia Maritima 23, 41-60.
14.LISIECKA-CZOP, Magdalena (2013): Die ältesten maritimen Wörterbücher in Deutschland und in Polen. In: R. LIP¬CZUK/K. NERLICKI (Hg.) (2013): Synchronische und diachro-nische Aspekte der Sprache. Hamburg (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft 5), 93-104
15.OPITZ, Kurt (1998): Die technische Fachsprache der Seefahrt. In: L. HOFFMANN/ H. KALVER¬KÄMPER/ H.E. WIEGAND (Hg.): Fachsprachen. Languages for Special Purposes. Ein internationa¬les Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. 1. Hbd.
16.OPITZ, Kurt (1999): Special lexicography for navigation: A survey. L. HOFFMANN/ H. KALVER¬KÄMPER/ H.E. WIEGAND (Hg.): Fachsprachen. Languages for Special Purposes. Ein internationa¬les Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft 2. Hbd
17.SULIKOWSKA, Anna/MISIEK, Dorota/SULIKOWSKI, Piotr (2012): Frazeologizm w badaniach germanistycznych: Geneza myśli frazeologicznej, propozycje ustaleń terminologicznych i klasyfikacja. In: R. LIPCZUK/ M. LISIECKA-CZOP/A. SULIKOWSKA, (Hg.): Frazeologizmy w