Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 23

Rok wydania:2014

Informacje

Redakcja naukowa: Ryszard Lipczuk, Dorota Sośnicka

Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

BEDROHTE ORDNUNGEN UND BEDROHLICHE ORDNUNGEN IN DEN NOVELLEN VON FERDINAND VON SAAR


(ZAGROŻONY PORZĄDEK I PORZĄDEK ZAGRAŻAJĄCY W NOWELACH FERDYNANDA VON SAARA)
22 (11-32) Barbara Wróblewska Więcej
2.

GESPENSTER DES FINANZKAPITALISMUS: ZU ELFRIEDE JELINEKS WIRTSCHAFTSTEXTEN "DIE KONTRAKTE DES KAUFMANNS", "SCHLECHTE NACHREDE: UND JETZT?", "ABER SICHER!"


(WIDMA KAPITALIZMU FINANSOWEGO: TEKSTY EKONOMICZNE ELFRIEDE JELINEK "DIE KONTRAKTE DES KAUFMANNS", "SCHLECHTE NACHREDE: UND JETZT?", "ABER SICHER!")
19 (33-51) Anna Rutka Więcej
3.

AUF DEN SPUREN DER ‚NEUEN BÜRGERLICHKEIT‘ IN ARNO GEIGERS ROMAN "ALLES ÜBER SALLY"


(ŚLADAMI ,NOWEJ MIESZCZAŃSKOŚCI’ W POWIEŚCI ARNO GEIGERA "WSZYSTKO O SALLY")
19 (53-71) Joanna Ławnikowska-Koper Więcej
4.

„DIE SCHWEIZ – EIN GEFÄNGNIS“? ZEIT- UND GESELLSCHAFTSKRITIK IN DEN KRIMINALROMANEN „WACHTMEISTER STUDER“ VON FRIEDRICH GLAUSER UND „DER RICHTER UND SEIN HENKER“ VON FRIEDRICH DÜRRENMATT


(„SZWAJCARIA – WIĘZIENIEM“? KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I POLITYCZNYCH W POWIEŚCIACH KRYMINALNYCH „WACHMISTRZ STUDER” FRIEDRICHA GLAUSERA I „SĘDZIA I JEGO KAT” FRIEDRICHA DÜRRENMATTA)
27 (73-99) Małgorzata Przytocka, Dorota Sośnicka Więcej
5.

GEWALT UND IRRITATION: EIN VERSUCH ÜBER DEN „KAMERAMÖRDER“ VON THOMAS GLAVINIC


(PRZEMOC I IRYTACJA: „DER KAMERAMÖRDER” THOMASA GLAVINICA)
17 (101-117) Rafał Pokrywka Więcej
6.

SCHULDBELADENE ERINNERUNGEN IN DER TETRALOGIE VON URS FAES: „SOMMERWENDE“, „AUGENBLICKE IM PARADIES“, „UND RUTH“ SOWIE „LIEBESARCHIV“


(OBARCZONE WINĄ WSPOMNIENIA W TETRALOGII URSA FAESA: „SOMMERWENDE”, „AUGENBLICKE IM PARADIES”, „UND RUTH” ORAZ „LIEBESARCHIV”)
19 (119-137) Anna Osikiewicz Więcej
7.

TRILOGIE DER LEIDENSCHAFTEN: ZU URS WIDMERS FAMILIENROMANEN „DER GELIEBTE DER MUTTER“, „DAS BUCH DES VATERS“ UND „EIN LEBEN ALS ZWERG“


(TRYLOGIA NAMIĘTNOŚCI: SAGA RODZINNA URSA WIDMERA „DER GELIEBTE DER MUTTER” („UKOCHANY MATKI”), „DAS BUCH DES VATERS” I „EIN LEBEN ALS ZWERG”)
19 (139-157) Karolina Matuszewska Więcej
8.

„WENN DU EINTRÄTEST INS LAND DER AUFERSTANDENEN, WAS WÄR?“: TODESDEUTUNGEN IN GEWÄHLTEN GEDICHTEN VON JOHANNES KÜHN


(„CO BY BYŁO, GDYBYŚ WSZEDŁ DO KRAJU ZMARTWYCHWSTAŁYCH?”: INTERPRETACJE ŚMIERCI W WYBRANYCH WIERSZACH JOHANNESA KÜHNA)
19 (159-177) Ewa Anna Piasta Więcej
9.

EINE PROZESSUALE ANALYSE VON ELEMENTEN DER BASISDOMÄNEN IM VERGLEICH


(PORÓWNAWCZA ANALIZA ELEMENTÓW DOMEN BAZOWYCH W UJĘCIU PROCEDURALNYM)
22 (181-202) Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska Więcej
10.

DAS PETRI-WÖRTERBUCH (1806-1929) – EIN LEXIKOGRAFISCHER ERFOLG


(SŁOWNIK PETRIEGO (1806 – 1929) – SUKCES LEKSYKOGRAFICZNY)
16 (203-218) Ryszard Lipczuk Więcej
11.

PHRASEOLOGISMEN IN DER SEEMANNSSPRACHE DES 18. JAHRHUNDERTS – AM BEISPIEL DES „ALLGEMEINEN WÖRTERBUCHES DER MARINE“ (1793-1798) VON JOHANN HINRICH RÖDING


(FRAZEOLOGIZMY W JĘZYKU LUDZI MORZA W XVIII WIEKU – NA PRZYKŁADZIE SŁOWNIKA „ALLGEMEINES WÖRTERBUCH DER MARINE” (1793-1798) JOHANNA HINRICHA RÖDINGA)
21 (219-239) Magdalena Lisiecka-Czop Więcej
12.

DAS IDIOM ‚IN WATTE PACKEN‘ IN DER PHRASEOGRAPHIE UND IM SPRACHGEBRAUCH


(IDIOM ‘IN WATTE PACKEN’ WE FRAZEOGRAFII I UZUSIE JĘZYKOWYM)
16 (241-256) Anna Sulikowska Więcej
13.

SCHREIBEN ALS EINSAMES GESCHÄFT? SPRACHENLERNEN IM TANDEM AM BEISPIEL DEUTSCHER UND POLNISCHER STUDIERENDER


(PISANIE JAKO CZYNNOŚĆ WYKONYWANA W SAMOTNOŚCI? UCZENIE SIĘ JĘZYKA W TANDEMIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH I NIEMIECKICH STUDENTÓW)
17 (257-273) Agnieszka Pawłowska Więcej
14.

VINETA, SEDINA, GREIF: EINIGE LITERARISCHE BEISPIELE FÜR POMMERSCHE MYTHEN UM 1900


(WINETA, SEDINA, GRYF: KILKA LITERACKICH PRZYKŁADÓW ZACHODNIOPOMORSKICH MITÓW OKOŁO ROKU 1900)
22 (277-298) Bartosz Wójcik Więcej
15.

DAS MEDIUM ÜBERSETZER


(TŁUMACZ JAKO MEDIUM)
22 (299-320) Jacek Szczepaniak Więcej
16.

KULTURELLE INHALTE IM KULINARISCHEN IN DER POLNISCH-DEUTSCHEN TRANSLATORISCHEN PRAXIS


(TREŚCI KULTUROWE W SŁOWNICTWIE KULINARNYM W POLSKO-NIEMIECKIEJ PRAKTYCE TŁUMACZENIOWEJ)
23 (321-343) Marcelina Kałasznik, Joanna Szczęk Więcej
17.

„EY, ALTER! GUCKST DU MISCH AN, ODER WAS?“ ZU SPRACHLICHEN BESONDERHEITEN IN DER „MULTIKULTI-COMEDY“ KAYA YANARS


(„EJ, STARY, GAPISZ SIĘ NA MNIE, CZY JAK?” – O JĘZYKOWYCH OSOBLIWOŚCIACH W „MULTIKULTI-COMEDY” KAYA YANAR)
18 (345-362) Anna Daszkiewicz Więcej
18.

Tomasz G. Pszczółkowski: Deutsche und polnische Kultur im kulturwissenschaftlichen Vergleich. Eine komparatistische Untersuchung. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2013.

4 (365-368) Karol Czejarek Więcej
19.

Bartoszewicz, Iwona / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur (Hg.): Im Anfang war das Wort I (= Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 8). Atut Neisse Verlag, Wrocław, Dresden 2012, 343 S.

6 (368-373) Marcelina Kałasznik Więcej
20.

Ewelina Kamińska, Ewa Hendryk (Hrsg.): U źródeł fantasy I. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych, Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2013, 245 S.

5 (373-377) Ewa Iglewska Więcej
21.

Serin, Stephan (2010): Föhn mich nicht zu. Aus den Niederungen deutscher Klassenzimmer. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 255 S.

4 (378-381) Anna Daszkiewicz Więcej
22.

Karolina Prykowska-Michalak: Kurtyna w górę! Relacje między teatrem polskim a teatrem niemieckim po 1990 roku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012, S. 232.

4 (382-385) Eliza Szymańska Więcej