Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23
EINE PROZESSUALE ANALYSE VON ELEMENTEN DER BASISDOMÄNEN IM VERGLEICH
(PORÓWNAWCZA ANALIZA ELEMENTÓW DOMEN BAZOWYCH W UJĘCIU PROCEDURALNYM)

Autorzy: Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: domeny podstawowe koncepty konceptualizacje
Rok wydania:2014
Liczba stron:22 (181-202)
Liczba pobrań ?: 311

Abstrakt

Analiza prezentowana w niniejszym tekście dotyczy konceptów, które konstytuują domeny podstawowe, takie jak czas, przestrzeń, temperatura, kolor czy smak. Przedmiotem analizy są konceptualizacje, jakie powstawać mogą podczas przetwarzania w/w konceptów w kontekście samych domen, jak i wyrażeń, w skład których one (koncepty) wchodzą. Celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie analizowane domeny są homogeniczne w swojej naturze, czy też istnieją między nimi różnice procesowe, a jeśli tak, to jakie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BARTSCH, Renate (2002): Consciousnee Emerging. The Dynamics of Perception, Imagination, Action, Memory, Thought and Language. Amsterdam, Philadelphia.
2.DROSDOWSKI, Günther/MÜLLER, Wolfgang/SCHOLZE-STUBENRECHT, Werner/WERMKE Matthias (19963): Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim.
3.FAUCONNIER, Gilles/TURNER, Mark (1998): Conceptual integration network. In: Cognitive Science 22 (2), S. 133–187.
4.LAKOFF, George/JOHNSON, Mark (1980): Metaphors We Live By. Chicago.
5.LAKOFF, George/TURNER, Mark (1989): More than Cool Reason. Chicago.
6.LANGACKER, Ronald W. (2009): Gramatyka kognitywna. Kraków.
7.MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA, Jolanta (2014a): Zur Rolle der Konzeptualisierung in Sprachverarbeitungsprozessen am Beispiel des ZEIT-Konzeptes. In: J. Mazurkiewicz-Sokołowska, A. Sulikowska, W. Westphal (Hgg.): Konzeptualisierung, Sprache und Diskurs. Hamburg,
8.MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA, Jolanta (2014b): Emotionen in Konzeptualisierungen und ihren Versprachlichungen. In: J. Mazurkiewicz-Sokołowska, A. Sulikowska, W. Westphal (Hgg.): Konzeptualisierung, Sprache und Diskurs. Hamburg, S. 35–54.
9.ROSCH, Eleanor (1975): Cognitive reference points. In: Cognitive Psychology 7, S. 532–547.
10.SCHWARZ, Monika (1996): Einführung in die Kognitive Linguistik. Tübingen.
11.SCHWARZ-FRIESEL, Monika (2007): Sprache und Emotion. Tübingen, Basel.
12.TAYLOR, John (2002): Cognitive Grammar. Oxford.
13.ZIEM, Alexander (2008): Frames und sprachliches Wissen. Kognitive Aspekte der semantischen Kompetenz. Berlin.