Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23
TRILOGIE DER LEIDENSCHAFTEN: ZU URS WIDMERS FAMILIENROMANEN „DER GELIEBTE DER MUTTER“, „DAS BUCH DES VATERS“ UND „EIN LEBEN ALS ZWERG“
(TRYLOGIA NAMIĘTNOŚCI: SAGA RODZINNA URSA WIDMERA „DER GELIEBTE DER MUTTER” („UKOCHANY MATKI”), „DAS BUCH DES VATERS” I „EIN LEBEN ALS ZWERG”)

Autorzy: Karolina Matuszewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: współczesna niemieckojęzyczna literatura Szwajcarii Urs Widmer saga rodzinna literatura i muzyka
Rok wydania:2014
Liczba stron:19 (139-157)
Liczba pobrań ?: 440

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony trylogii szwajcarskiego pisarza Ursa Widmera: „Der Geliebte der Mutter” („Ukochany matki”), „Das Buch des Vaters” [Księga ojca] i „Ein Leben als Zwerg” [Życie krasnala]. Każda powieść opisuje z innej perspektywy życie członków tej samej szwajcarskiej rodziny. Ponieważ na pierwszym planie pojawiają się rozmaite namiętności, które mają decydujący wpływ na losy tytułowych postaci, całość można określić mianem ‘trylogii namiętności’. Celem artykułu jest scharakteryzowanie tychże pasji i ich ambiwalentnego wpływu na protagonistów przy równoczesnym wskazaniu licznych dzieł muzycznych i literackich, których namiętności te dotyczą i w których odzwierciedlają się one na różne sposoby. Ponadto uwzględnione zostało autobiograficzne tło obu wcześniejszych powieści oraz znaczenie fikcji w trzecim utworze, który – jak się okazuje – stanowi swoistą antytezę obu wcześniejszych dzieł.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauer, Michael: Weiße Bücher, leere Särge. In: http://www.focus.de/kultur/buecher/literatur-weisse-buecher-leere-saerge_aid_200048.html. (Zugriff am 23.05.2012.)
2.Durand-Lapie, Paul: Un académicien du XVIIe siècle: Saint-Amant, son temps, sa vie, ses poésies, 1594-1661. Paris 1898.
3.Heinrichs, Hans-Jürgen: „Phantasien-Millionär“ – ein Gespräch mit Urs Widmer. In: Daniel Keel/ Winfried Stephan (Hgg.): Das Schreiben ist das Ziel, nicht das Buch. Urs Widmer zum 70. Geburtstag. Zürich 2008, S. 229-259.
4.Isenschmid, Andreas: Ein Stollen in die Kindheit. In: Neue Zürcher Zeitung vom 19.02.2006. Verfügbar über: http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/articleDKY1T-1.12589 (Zugriff am 13.04.2012).
5.Moritz, Rainer: Kult um einen Dirigenten. Urs Widmers „sympatischer“ Roman einer unerfüllten Liebe. In: Schweizer Monatshefte. 80 Jg., H. 10, S. 46-47.
6.Moser, Christof: Zu Sacher, Widmer! In: Brückenbauer Nr. 37, 12.9.2000, S. 36.
7.Paumgartner, Bernhard: Mozart. Zürich 1957.
8.Leopold, Silke (Hg.): Mozart-Handbuch. Stuttgart 2005.
9.Schibli, Sigfried: Vom omnipotenten Orpheus und der betrogenen Eurydike. In: Basler Zeitung, 18.08.2000, S. 45-46.
10.Sośnicka, Dorota: Den Rhythmus der Zeit einfangen: Erzählexperimente in der Deutschschweizer Gegenwartsliteratur unter besonderer Berücksichtigung der Werke von Otto F. Walter, Gerold Späth und Zsuzsanna Gahse. Würzburg 2008.
11.Widmer, Urs: Das Buch des Vaters. Zürich 2004.
12.Widmer, Urs: Der Geliebte der Mutter. Zürich 2000.
13.Widmer, Urs: Die sechste Puppe im Bauch der fünften Puppe im Bauch der vierten und andere Überlegungen zur Literatur. Zürich 1995.
14.Widmer, Urs: Ein Leben als Zwerg. Zürich 2006.
15.Wunderlich, Dieter: Urs Widmer: Das Buch des Vaters. In: http://www.dieterwunderlich.de/Widmer_vater.htm (Zugriff am 10.12.2011).