Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23
GEWALT UND IRRITATION: EIN VERSUCH ÜBER DEN „KAMERAMÖRDER“ VON THOMAS GLAVINIC
(PRZEMOC I IRYTACJA: „DER KAMERAMÖRDER” THOMASA GLAVINICA)

Autorzy: Rafał Pokrywka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: współczesna literatura austriacka Thomas Glavinic powieść kryminalna
Rok wydania:2014
Liczba stron:17 (101-117)
Liczba pobrań ?: 355

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę kompleksowej interpretacji powieści Thomasa Glavinica „Der Kameramörder” [Morderca z kamerą]. Przedstawione w niej morderstwo dwojga dzieci i związany z nim proces śledczy epatują znakami przemocy i okrucieństwa, przy czym ulubionymi środkami perswazyjnymi wykorzystywanym przez autora są irytacja i absurdalne wzmaganie napięcia. Tekst podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich podjęta zostaje interpretacja tradycyjna, nasuwająca się w pierwszej kolejności, interpretacja czysto literaturoznawcza, w której główny nacisk położony jest na język. W części drugiej do głosu dochodzi wykładnia alternatywna: wbrew temu, co pozornie nasuwa akcja utworu, narrator nie był sprawcą, lecz jednym z wielu możliwych winowajców. Tym samym ciężar interpretacji zostaje przesunięty na aspekty medialne i społeczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachtin, Michail M.: Untersuchungen zur Theorie und Poetik des Romans. Übersetzt von M. Dewey. Berlin 1986.
2.Bieńczyk, Marek: Książka twarzy. Warszawa 2011.
3.Eco, Umberto: Zwischen Autor und Text. Interpretation und Überinterpretation. Mit Einwürfen von Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose und Stefan Collini. Übersetzt von H. G. Holl. München 2004.
4.Gerbert, Richard: Verbrechensdichtung und Kriminalroman. In: Jochen Vogt (Hg.): Der Kriminalroman II. Zur Theorie und Geschichte einer Gattung. München 1971, S. 404-420.
5.Glavinic, Thomas: Der Kameramörder. München 2011.
6.Sauermann, Eberhard: Thomas Glavinic’ „Kameramörder“ – doch kein Skandal? In: Stefan Neuhaus / Johann Holzner (Hgg.): Literatur als Skandal. Fälle – Funktionen – Folgen. Göttingen 2007, S. 666-677.
7.Zeyringer, Klaus / Gollner, Helmut: Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650. Innsbruck 2012.