Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 23
„WENN DU EINTRÄTEST INS LAND DER AUFERSTANDENEN, WAS WÄR?“: TODESDEUTUNGEN IN GEWÄHLTEN GEDICHTEN VON JOHANNES KÜHN
(„CO BY BYŁO, GDYBYŚ WSZEDŁ DO KRAJU ZMARTWYCHWSTAŁYCH?”: INTERPRETACJE ŚMIERCI W WYBRANYCH WIERSZACH JOHANNESA KÜHNA)

Autorzy: Ewa Anna Piasta
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: Johannes Kühn poezja śmierć
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:19 (159-177)
Liczba pobrań ?: 360

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest poezji współczesnego poety niemieckiego Johannesa Kühna. Analiza obejmuje sześć wierszy, traktujących o problemie śmierci i umierania. Jej celem było uchwycenie charakterystycznego dla Kühna sposobu mówienia o tejże problematyce. Poeta posługuje się motywami biblijnymi, których wymowę jednak przekształca, aby ukazać wybrany przez siebie aspekt. Z liryków przebija wiara w możliwość egzystencji duszy po śmierci, ale również bez nadziei na wspólnotę z Bogiem. Procesy zachodzące w przyrodzie służą poecie do zobrazowania ludzkiej kondycji. Jako śmierć Kühn rozumie nie tylko śmierć biologiczną, ale także samotność i opuszczenie przez innych (śmierć w aspekcie społecznym) oraz jako zniewolenie przez destrukcyjne emocje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eibl, Karl: Expressionismus. In: Walter Hinderer: Geschichte der deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Würzburg 2001, S. 420-438.
2.Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Halle 1931.
3.Johannes vom Kreuz: Aufstieg auf den Berg Karmel. Freiburg im Breisgau 1999.
4.Joist, Alexander: Auf der Suche nach dem Sinn des Todes. Mainz 2004.
5.Kołakowski, Leszek: Der Mensch ohne Alternative. München 1960.
6.Kühn, Johannes: Ich Winkelgast. München 1989.
7.Kühn, Johannes: Gelehnt an Luft. Gedichte. München 1992.
8.Steffahn, Cornelia: Altern, sterben und Tod im Spätwerk Max Frischs. Hamburg 1976.
9.Thielicke, Helmut: Życie ze śmiercią. Warszawa 2002.