Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Assessing child bilingualism in plurilingual families. A case study
(Ocena dwujęzyczności dzieci w rodzinach wielojęzycznych. Studium przypadku)

Autorzy: Katarzyna Maruszczak ORCID
Pre-School Educational Cluster ‘NUTKI’ in Bielsko-Biała

Krzysztof Polok ORCID
University of Bielsko-Biała
Słowa kluczowe: dwujęzyczność zamiana kodów mieszanie kodów wyrażanie emocji poziom biegłości
Rok wydania:2021
Liczba stron:14 (91-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą oceny poziomu dwujęzyczności osoby zamieszkałej w Wielkiej Brytanii, a także zbadania sposobów wyrażania emocji w obu językach przez osobę dwujęzyczną. Uczestnikiem badania była 13-letnia dwujęzyczna dziewczynka, władająca polskim i angielskim, która od urodzenia mieszkała z rodzicami w Wielkiej Brytanii. Analiza danych pozwoliła ocenić poziom biegłości językowej języka polskiego, sytuacje, w których następuje przełączanie i miksowanie kodów oraz sytuacje, w których każdy z dwóch języków staje się dominujący podczas wyrażania emocji. Wyniki pokazały, że językiem dominującym w codziennych sytuacjach jest angielski, natomiast polski jest używany głównie w domu, w towarzystwie najbliższej rodziny. Co więcej, relatywne częstotliwości przełączania i miksowania kodu pokazały, że te dwa zjawiska są w dużej mierze zależne od rozmówcy, tematu rozmowy, umiejętności językowych w danym języku i wyrażanych emocji. Jeśli chodzi o emocje, udowodniono, że pozytywne emocje wyrażane są głównie w języku angielskim ze względu na radość i chęć dzielenia się z innymi przyjemnymi doświadczeniami, podczas gdy w przypadku wyrażenia negatywnych emocji i smutnych doświadczeń dominujący język staje się polski ze względu na poczucie przynależności do polskiej rodziny oraz poczucie zaufania i bezpieczeństwa wśród jej członków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ariffin, Kamisah, Mysyana S. Hussin. “Code-switching and code-mixing of English and Bahasa Malaysia in Content-Based Classrooms: Frequency and Attitudes”. Linguistic Journal 5 (2011): 220–247.
2.Besemeres, Mary. Different Languages, Different Emotions? Perspectives from Autobiographical Literature. Curtin, WA, Australia: Curtin University of Technology, 2004.
3.Bloomfield, Leonard. Language. London: Allen & Unwin, 1935.
4.Byers-Heinlein, Krista. “Parental language mixing: Its measurement and its relation of mixed input to young bilingual children’s vocabulary size”. Bilingualism 16 (2013), 1: 1–17.
5.Byers-Heinlein, Krista, Casey Lew-Williams, “Bilingualism in the early years: What the science says”. LEARNing Landscapes 7 (2013), 1: 95–112.
6.Dewaele, Jean-Marc (2010). Multilingualism and Emotions. Oxford: OUP.
7.Deweale, Jean-Marc, Alex Housen, Li Wei, Bilingualism: Beyond Basic Principles. Bristol, UK: Multilingual Matters, 2003.
8.Ellis, Rod, Measuring implicit and explicit knowledge of a second language. A psychometric study. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
9.Evans, Dylan, Emotion: The Science of Sentiment. New York: Oxford University Press, 2001.
10.Grosjean, François. Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.
11.Grosjean, François. Studying Bilinguals. Oxford: Oxford University Press, 2008.
12.Hall, Kira, Chad Nilep. “Code-switching, Identity and Globalization”. In: Handbook of Discourse Analysis, eds. Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton, Deborah Schiffrin, 597–619. London: Blackwell, 2015.
13.Haugen, Einar, Bilingualism in the Americas: A bibliography and research guide. University of Alabama, Alabama Press, 1953.
14.Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego. Test plasujący. Accessed 23.05.2019. https://www.ka.edu.pl/dla-studentow/studium-jezykow-obcych/test-plasujacy/.
15.Kim, Eunhee. “Reasons and Motivation for Code-Mixing and Code-Switching”. TESOL Journal 4 (2006): 43–66.
16.Kurcz, Ida. Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
17.Meisel, Jürgen. “Code-Switching in Young Bilingual Children: The Acquisition of Grammatical Constraints”. Studies in Second Language Acquisition 16 (1994), 4: 413–439. DOI: https://doi.org/10.1017/S0272263100013449.
18.Myers-Scotton, Carol. Multiple Voices: An Introduction to Bilingualism. Blackwell Publishers, 2006.
19.Nordquist, Richard. “Definition and Examples of Bilingualism”. ThoughtCo, Aug. 27, 2020. Accessed 25.09.2020. thoughtco.com/what-is-bilingualism-1689026.
20.Ożańska-Ponikwia, Katarzyna. Emotions from a Bilingual Point of View: Personality and Emotional Intelligence in Relation to Perception and Expression of Emotions in the L1 and L2. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
21.Patterson, Janet L. “Relationships of expressive vocabulary to frequency of reading and television experience among bilingual toddlers”. Applied Psycholinguistics 23 (2002): 493–508.
22.Pavlenko, Aneta. “Bilingualism and emotions”. Multilingua 21 (2002): 45–78.
23.Pavlenko, Aneta. “Emotion and emotion-laden words in the bilingual lexicon. Keynote article”. Bilingualism: Language and Cognition 11 (2008), 2: 147–164.
24.Rao, V. Chandra Sekhar, “The Significance of the Words Borrowed into English Language”. Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching 6 (2018), 2.
25.Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. New York: Basil Blackwell, 1986.
26.Wierzbicka, Anna, Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and universals. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.