Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Covidioci kontra covidianie – kilka uwag o hejcie w czasach zarazy

Autorzy: Katarzyna Kondzioła-Pich ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Słowa kluczowe: komunikacja internetowa hejt koronawirus
Rok wydania:2021
Liczba stron:12 (79-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza językowa hejtu internetowego występującego w kontekście kryzysu społeczno-gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Materiał stanowią komentarze internetowe umieszczane pod artykułami dotyczącymi pandemii. Spośród grupy kilkuset przykładów wybrano i poddano analizie te, których treść odnosiła się do polityków. Podczas doboru materiału językowego zastosowano kryterium treści, formy, kryterium językowe oraz kryterium oceny ogólnej. Za podstawę działań internetowych nienawistników przyjęto chęć wyładowania agresji oraz dychotomiczne pojmowanie rzeczywistości. Badania pokazały, że dla hejterów charakterystyczne jest spiskowe widzenie świata. Ich komentarze przepełnione są potocyzmami i wulgaryzmami, a wypowiedzi często przyjmują formę obelg, zarzutów, gróźb i aktów deprecjonujących. Charakterystycznym elementem języka hejterów jest stosowanie różnorodnych neologizmów, które najczęściej są nacechowane ujemnie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gawenda, Adriana. „Hejt jako przejaw patologicznych zachowań i konsekwencja rozwoju technologicznego”. Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia 9/10 (2018): 45–63.
2.Głowiński, Michał. „Retoryka nienawiści”. Nauka 2 (2007): 19–27.
3.Gruszczyński, Włodzimierz. „Czy normy językowe obowiązują w Internecie?”. W: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, 183–190. Warszawa: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, 2001.
4.Grzenia, Jan. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
5.Krejtz, Krzysztof, Paweł Kolenda. „W jaki sposób badać kulturę wypowiedzi w Internecie?”. W: Internetowa kultura obrażania?, red. Krzysztof Krejtz, 17–24. Interactive Advertising Bureau Polska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2012. Dostęp 24.10.2020. Wydanie internetowe: https://www.komentujnieobrazaj.pl/kno/ko-raport.pdf.
6.Marcjanik, Małgorzata. Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
7.Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Nienawiść w czasach internetu. Gdynia: Novae Res, 2015.
8.Niepytalska-Osiecka, Anna. „O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej”. Język Polski 4 (2012): 343–352.
9.Pacuła, Jarosław. „Grafizacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach medialnych”. Media i Społeczeństwo 2 (2012): 74–93.
10.Pręgowski, Michał. Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
11.Pytel-Pandey, Danuta. „Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego”. Slavica Wratislaviensia 162 (2016): 102–110.
12.Sobczak, Barbara. „Komu służy hejt”. Akcent. Literatura i Sztuka 3 (2019): 10–17.
13.Taras, Bożena. Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.
14.Wawrzyniak, Michał. Hejtoholik. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2015.
15.Zasada, Kamila, Victoria Kamasa. „Agresja werbalna w komentarzach internetowych”. Investigationes Linguisticae 37 (2017): 72–85.
16.Żydek-Bednarczuk, Urszula. „Dyskurs internetowy”. W: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, 347–379. Kraków: Universitas, 2013.