Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-16
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Nazwy ubiorów damskich (na podstawie postów na blogu modowym Macademian Girl z lat 2017–2019)

Autorzy: Daria Zarzeczna ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Słowa kluczowe: polszczyzna współczesna nazwy części garderoby w języku polskim język blogów modowych
Rok wydania:2021
Liczba stron:13 (229-241)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszych badań jest prześledzenie mechanizmów funkcjonowania najnowszego słownictwa modowego, należącego do profesjolektu grupy zawodowej związanej z branżą modową. Do analizy wybrano 50 leksemów (z których przeważająca większość to zapożyczenia cytatowe z języka angielskiego), które nie mają poświadczenia we współczesnych słownikach języka polskiego ani w Narodowym Korpusie Języka Polskiego. Do badań włączono również neosemantyzmy o charakterze metaforycznym oraz metonimicznym, z których wiele nabyło nowe znaczenie pod wpływem języka angielskiego. Celem analizy jest również wykazanie, że Tamara Gonzalez Perea, tworząc posty na blogu w dużej mierze, posługuje się pożyczkami z języków obcych, pragnąc w ten sposób wpisywać się w światowe trendy modowe. Spośród 197 używanych przez autorkę bloga nazw określających części garderoby (łącznie z dodatkami) zapożyczenia właściwe i semantyczne stanowią niemal 25% słownictwa (47 nazw). Przeprowadzona analiza pokazuje, że słownictwo związane z modą jest silnie uzależnione od wpływów angielskich, ponieważ obecnie angielszczyzna jest właśnie tym językiem, którym posługują się największe i najbardziej znane domy mody z całego świata. Stwarza to możliwość zbudowania wspólnoty związanej tożsamymi upodobaniami, a także dotarcia do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Pozostaje również w zgodzie z panującą powszechnie tendencją do internacjonalizacji słownictwa, która ma niwelować bariery w komunikowaniu się między ludźmi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banach, Ela i Andrzej. Słownik mody. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1962.
2.Borejszo, Maria. „Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie”. Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza 14 (2001).
3.Brown, Lesley, red. The New Shorter Oxford English Dictionary. T. 1–2. Oxford: Clarendon Press, 1993.
4.Co to są chinosy i jak je nosić? [b.a.]. Dostęp 30.08.2019. https://meskie-spodnie.pl/blog/co-to-sa-chinosyi-jak-je-nosic.html.
5.Cyran, Władysław. „Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim”. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 20 (1974).
6.Dunaj, Bogusław. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga, 1996.
7.Frątczak-Biś, Aleksandra. Znajdź swój styl. Gliwice: KODstylu.pl, 2019.
8.Glamour.pl. Bomber jacket – skąd się wzięły kurtki bomberki i gdzie kupić najmodniejsze modele? [b.a.]. Dostęp 30.09.2019. https://www.glamour.pl/artykul/bomber-jacket-skad-sie-wziely-kurtkibomberki-i-gdzie-kupic-najmodniejsze-modele.
9.Glapska, Anna. „Słownictwo i styl prasowych tekstów o modzie (na przykładzie «Elle» i «Twojego Stylu»)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 44 (2007): 33–50.
10.Grzegorczykowa, Renata. Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Warszawa: PWN, 1982.
11.Macademian Girl. Dostęp 15.09.2019. http://macademiangirl.com/.
12.Markowski, Andrzej. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
13.Narodowy Korpus Języka Polskiego. Dostęp: 30.08.2019. http://nkjp.pl/.
14.Olkowska, Ksenia Małgorzata. „Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 10 (2011): 211–256.
15.Ożóg, Kazimierz. „Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania”. Język a Kultura 20 (2008): 59–79.
16.Rejakowa, Bożena. Kulturowe aspekty języka mody. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
17.Simpson, John Andrew, Edmund S.C. Weiner, red. The Oxford English Dictionary. T. 1–20. Oxford: Clarendon Press, 1989.
18.Szymczak, Mieczysław. Słownik języka polskiego. T. 1–3. Warszawa: PWN, 1978.
19.Wilczewska, Krystyna. „O słownictwie współczesnej mody”. Język Polski 2 (1970): 97–107.
20.Zarzeczna, Daria. „Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango – czyli kilka słów o barwach na blogu modowym Macademian Girl”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 16 (2017): 283–297.